Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMU MALİYESİ 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mahmut DUVARCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mahmut DUVARCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Devletin, hangi ekonomik faaliyetlere, neden katılması gerektiği, bu faaliyetlerin boyutları, türleri ve iktisadi etkileri anlatılarak; öğrencilerin, devletin ekonomik faaliyetleri ile kaynakların etkinliğine ve kullanım alanlarına nasıl şekil verebileceğini öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Maliye ve Kamu Maliyesi,Mali olayların tarihi gelişimi,Kamu Maliyesi ve Diğer Bilimler,Kamu Maliyesi yaklaşımları,Kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı,Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri,Kamu ekonomik faaliyetlerinin amaçları,Kamu ekonomik faaliyetleri hakkındaki görüşler,Kamu kesimde ekonomik etkinlik ve başarısızlık,Kamu harcamalarının tanımı,Kamu harcamalarının gelişimi ve kapsamı,Verginin tanımı,Vergileme süreci; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Maliye bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 1, 10, 15, 17, 3 A, E, F
2. Kamu maliyesi ile ilgili kavramlarını ve kamu maliyesinin gelişimini öğrenir, mali olayları açıklayabilir. 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3 A, E, F
3. Kamu ekonomik faaliyetlerini öğrenir, devletin halka hangi hizmeti ne amaçla sunduğunu yorumlar 1, 10, 12, 15, 17, 2, 3 A, F
4. Kamu harcamalarının çeşitlerini ve sınıflandırmasını açıklar, Kamu harcamalarının ekonomik etkilerini tartışır ve yorumlar 1, 10, 12, 14, 17, 2, 3 A, E, F
5. Kamu gelirlerinin çeşitlerini ve sınıflandırmasını açıklar, Kamu gelirlerinin ekonomik etkilerini tartışır ve yorumlar 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Maliye ve Kamu Maliyesi
2 Mali olayların tarihi gelişimi
3 Kamu Maliyesi ve Diğer Bilimler
4 Kamu Maliyesi yaklaşımları
5 Kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı
6 Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri
7 Kamu ekonomik faaliyetlerinin amaçları
8 Kamu ekonomik faaliyetleri hakkındaki görüşler
9 Kamu kesimde ekonomik etkinlik ve başarısızlık
10 Kamu harcamalarının tanımı
11 Kamu harcamalarının gelişimi ve kapsamı
12 Verginin tanımı
14 Vergileme süreci
Kaynak
Public Finance Prof. Dr. Osman Pehlivan, Temmuz-2015
Kamu Maliyesi Prof. Dr. Osman Pehlivan, Temmuz-2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu