Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Karşılaştırmalı Siyaset dersinin amacı öncelikle öğrencilerin siyaset biliminde karşılaştırma yönteminin merkezi rolünü kavrayarak farklı siyasal sistemleri ve hükümet sistemlerini teorik olarak tanıması ve farklı ülkelerin gerek siyasi gerek hükümet sistemlerini bu teorik çerçeve doğrultusunda analiz edebilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Gelişimi,Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem,Siyasi Sistemler,Devletlerin Örgütlenme Biçimleri,Hükümet Sistemleri,Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyasi Yapısı,İngiltere'nin Siyasi Yapısı,Fransa'nın Siyasi Yapısı,Almanya'nın Siyasi Yapısı,İran'ın Siyasi Yapısı,Rusya'nın Siyasi Yapısı,Meksika'nın Siyasi Yapısı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci siyasi sistemleri ve hükümet sistemlerini karşılaştırarak tartışabilir. 1, 10, 18, 2, 3 A
Öğrenci karşılaştırmalı siyaset alanının nasıl geliştiğini tartışabilir. 1, 18, 2, 3 A
Karşılaştırmalı yöntemi kullanırken hangi tasarımlara başvurabileceğini öğrenir ve bu metotları uygular. 1, 10, 14, 18, 2, 3 A
Derste ele alınan ülkelerin hükümet sistemlerini karşılaştırarak hangi ülkelerin daha demokratik bir hükümet sistemi olduğunu analiz edebilir. 1, 10, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Gelişimi
3 Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem
4 Siyasi Sistemler
5 Devletlerin Örgütlenme Biçimleri
6 Hükümet Sistemleri
7 Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyasi Yapısı
8 İngiltere'nin Siyasi Yapısı
9 Fransa'nın Siyasi Yapısı
10 Almanya'nın Siyasi Yapısı
11 İran'ın Siyasi Yapısı
12 Rusya'nın Siyasi Yapısı
13 Meksika'nın Siyasi Yapısı
14 Genel Değerlendirme
Kaynak
Sayarı, Sabri& Dikici Bilgin, Hasret (2015) Karşılaştırmalı Siyaset, 3. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Yayla, Atilla (2014) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, 3. Baskı, Ankara: Adres Yayınları.
Alkan, Haluk (2013) Karşılaştırmalı Siyaset: Başkanlık ve Parlamenter Sistemler Işığında Yarı Başkanlık Modelleri, İstanbul: Açılım Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 13 2 26
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 12 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 48 48
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu