Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45 Cuma 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ömer ÇAKKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan ilişkilerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kaynaştırma Oyunu,İletişim Kavramı ve Türleri,İletişim Engelleri,Dinleme,Savunucu İletişim,Empati,İletişimde Beden Dili,Bireyin Kendisi İle İletişimi,Çevre ve Toplum İle İletişim,Öfke ve Kontrolü,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II,Mesleki Uygulamalarda İletişim I,Mesleki Uygulamalarda İletişim II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 15, 3, 4, 7, 8, A, C
1.1. İletişim sürecindeki öğeleri açıklar. 1, 10, 19, A, C
1.2. İletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevlerini tartışır. 10, 12, 15, 17, 18, 3, A, C
1.3. İletişim engellerini örnekler. 1, 10, 12, 15, 4, 7, 8, A, C
2. iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 12, 19, A, C
2.1. İletişim yöntemlerini yorumlar. 10, 2, 3, A, C
2.2. Kişilerarası iletişimin unsurlarını açıklar. 1, 10, 12, 19, A, C
2.3. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini karşılaştırır. 1, 10, 12, 15, 7, 8, A, C
3. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir. 1, 10, 12, 15, 7, 8, A, C
3.1. İletişimin insan davranışı üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 10, 12, 15, 7, 8, A, C
3.2. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 12, 15, 7, 8, A, C
4. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanabilecektir. 1, 14, 4, 6, 7, 8, A
4.1. Söylediklerini desteklemek üzere beden dilinden faydalanır. 1, 14, 4, 6, A
4.2. Karşısındaki kişi konuşurken, beden dilini yorumlar. 1, 12, 14, 4, 6, 7, A
5. Aktif dinleme becerileri kullanabilecektir. 1, 14, 4, 8, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, A: Yazılı sınav, C: Ödev
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kaynaştırma Oyunu
2 İletişim Kavramı ve Türleri
3 İletişim Engelleri
4 Dinleme
5 Savunucu İletişim
6 Empati
7 İletişimde Beden Dili
8 Bireyin Kendisi İle İletişimi
9 Çevre ve Toplum İle İletişim
10 Öfke ve Kontrolü
11 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I
12 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II
13 Mesleki Uygulamalarda İletişim I
14 Mesleki Uygulamalarda İletişim II
Kaynak
1-Üstün Dökmen: İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık 2-Doğan Cüceloğlu: Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi
3-Demet Gürüz, İletişim Becerileri – Anlamak Anlatmak Anlaşmak, Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu