Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇEVRE POLİTİKALARI VE SORUNLARI 2+0 2 3,0
Ders Programı Cumartesi 20:30-21:15 Cumartesi 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çevre sorunlarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek; Dünya'daki çevre sorunlarının gelişimini açıklayabilecek; Türkiye'de çevre sorunlarına ilişkin mevzuatı açıklayabilecek ;Türkiye ve Dünya'daki çevre politikalarını ve çevre sorunlarına çözüm önerilerini tartışılabilecek.
Dersin İçeriği Bu ders; Çevre, ekosistem ve temel kavramlar,Çevre ve toplum etkileşimi,Hava Kirliliği,Toprak Kirliliği,Su Kirliliği,Gürültü Kirliliği,Atıklar,Küresel Çevre Sorunları ,Küresel Isınma ve İklim Değişikliği,Çevre Politikaları ,Uluslararası Çevre Koruma Politikaları,Türkiye'de Çevre Politikası,Çevre Mevzuatı,Çevre Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çevre ve politika ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10, 14, 2 A
1.1. Ekoloji, doğa ve çevre tanımlamalarını yapar. 1, 10, 14, 2 A
1.2. Siyasal ekoloji kavramını açıklar. 1, 10, 14, 2 A
2. Çevre ve toplum etkileşimini açıklayabilecektir. 1, 10, 14, 2 A
2.1. Enerji, beslenme, nüfus, insan yerleşimleri, doğal kaynaklar ve çevre kirliliği tanımlamalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini tanımlar. 1, 10, 14, 18, 2 A
2.2. Hava, su ve toprak kirliliğini tanımlar, etkilerini açıklar. 1, 10, 12, 15, 18, 21 A
3. Dünya'da ve Türkiye'de çevre politikası kavramını, yaklaşımlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 18, 2 A
4. Türkiye'de çevre yönetimi ve politikalarını özetleyebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çevre, ekosistem ve temel kavramlar
2 Çevre ve toplum etkileşimi
3 Hava Kirliliği
4 Toprak Kirliliği
5 Su Kirliliği
6 Gürültü Kirliliği
7 Atıklar
8 Küresel Çevre Sorunları
9 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
10 Çevre Politikaları
11 Uluslararası Çevre Koruma Politikaları
12 Türkiye'de Çevre Politikası
13 Çevre Mevzuatı
14 Çevre Yönetimi
Kaynak
Keleş, Ruşen, 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi; Keleş,Ruşen/Hamamcı,Can/Çoban,Aykut,"Çevre Politikası",İmge Kitabevi Yayınları.
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 11 55
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 103
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu