Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL CİMNASTİKSY2213668Bahar Dönemi1+227
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sevinç KOLOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere cimnastik branşına ait temel teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders tanımı, amacı, genel bilgiler, literatür tanıtımı ,Cimnastiğin tanımı- genel kavramları dünya'da ve ülkemizdeki gelişimi,Genel cimnastikte ısınma ve duruşlar,Dönüşler, dizilişler ve sıralanmalar,Yürüyüş, koşu ve çarklar,Sıçramalar ve eşli çalışmalar,Temel duruş ve oturuşlar,Öne-geriye takla çalışması ve öğretim yöntemleri,Açık gergin bacak- kapalı gergin bacak takla çalışması ve öğretim yöntemleri ,Yunus takla çalışması ve öğretim yöntemleri,Amut çalışması ve öğretim yöntemleri,Seri hazırlama kriterleri ,Bireysel gösteri cimnastiği,Grup gösteri cimnastiği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Cimnastiğin tanımını ve genel kavramlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Cimnastiğin dünya genelinde ve ülkemizdeki gelişimini anlar.
1.2.Genel cimnastikte ısınma ve duruşları tanır.
1.3.Temel cimnastik tekniklerini açıklar.
2.Cimnastik branşının uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. D
2.1.Cimnastik tekniklerinin nasıl uygulandığını anlar.
2.2.Dönüşler, dizilişler ve sıralamaların önemini ve mantığını kavrar.
2.3.Yürüyüş, koşu, çarklar, sıçramalar ve eşli çalışmaların rolünü anlar.
2.4.Temel duruş ve oturuşların cimnastik performansındaki etkilerini kavrar.
3.Cimnastik uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.Cimnastik tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirir.
3.2.Dönüşler, sıçramalar ve diğer cimnastik hareketlerini uygular.
3.3.Cimnastik öğretim yöntemlerini kullanarak teknikleri öğretir.
4.Cimnastik alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. D
4.1.Cimnastik performanslarını analiz eder.
4.2.Teknik hataları tanır ve düzeltme stratejileri geliştirir.
4.3.Öğrencilerin cimnastik performansını değerlendirir.
5.Cimnastik gösterileri tasarlayabilecek ve yönetebilecektir. H
5.1.Cimnastikte kendi yaratıcı tekniklerini geliştirir.
5.2.Cimnastik gösteri grupları için stratejiler geliştirir ve yönetir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders tanımı, amacı, genel bilgiler, literatür tanıtımı
2Cimnastiğin tanımı- genel kavramları dünya'da ve ülkemizdeki gelişimi
3Genel cimnastikte ısınma ve duruşlar
4Dönüşler, dizilişler ve sıralanmalar
5Yürüyüş, koşu ve çarklar
6Sıçramalar ve eşli çalışmalar
7Temel duruş ve oturuşlar
8Öne-geriye takla çalışması ve öğretim yöntemleri
9Açık gergin bacak- kapalı gergin bacak takla çalışması ve öğretim yöntemleri
10Yunus takla çalışması ve öğretim yöntemleri
11Amut çalışması ve öğretim yöntemleri
12Seri hazırlama kriterleri
13Bireysel gösteri cimnastiği
14Grup gösteri cimnastiği
Kaynak
Suveren S., Suveren S., Artistik Cimnastik Öğretim Metotları, 1. Baskı, 2002, Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme7642
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı7856
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)198
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(198/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL CİMNASTİKSY2213668Bahar Dönemi1+227
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sevinç KOLOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere cimnastik branşına ait temel teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders tanımı, amacı, genel bilgiler, literatür tanıtımı ,Cimnastiğin tanımı- genel kavramları dünya'da ve ülkemizdeki gelişimi,Genel cimnastikte ısınma ve duruşlar,Dönüşler, dizilişler ve sıralanmalar,Yürüyüş, koşu ve çarklar,Sıçramalar ve eşli çalışmalar,Temel duruş ve oturuşlar,Öne-geriye takla çalışması ve öğretim yöntemleri,Açık gergin bacak- kapalı gergin bacak takla çalışması ve öğretim yöntemleri ,Yunus takla çalışması ve öğretim yöntemleri,Amut çalışması ve öğretim yöntemleri,Seri hazırlama kriterleri ,Bireysel gösteri cimnastiği,Grup gösteri cimnastiği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Cimnastiğin tanımını ve genel kavramlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Cimnastiğin dünya genelinde ve ülkemizdeki gelişimini anlar.
1.2.Genel cimnastikte ısınma ve duruşları tanır.
1.3.Temel cimnastik tekniklerini açıklar.
2.Cimnastik branşının uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. D
2.1.Cimnastik tekniklerinin nasıl uygulandığını anlar.
2.2.Dönüşler, dizilişler ve sıralamaların önemini ve mantığını kavrar.
2.3.Yürüyüş, koşu, çarklar, sıçramalar ve eşli çalışmaların rolünü anlar.
2.4.Temel duruş ve oturuşların cimnastik performansındaki etkilerini kavrar.
3.Cimnastik uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.Cimnastik tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirir.
3.2.Dönüşler, sıçramalar ve diğer cimnastik hareketlerini uygular.
3.3.Cimnastik öğretim yöntemlerini kullanarak teknikleri öğretir.
4.Cimnastik alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. D
4.1.Cimnastik performanslarını analiz eder.
4.2.Teknik hataları tanır ve düzeltme stratejileri geliştirir.
4.3.Öğrencilerin cimnastik performansını değerlendirir.
5.Cimnastik gösterileri tasarlayabilecek ve yönetebilecektir. H
5.1.Cimnastikte kendi yaratıcı tekniklerini geliştirir.
5.2.Cimnastik gösteri grupları için stratejiler geliştirir ve yönetir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders tanımı, amacı, genel bilgiler, literatür tanıtımı
2Cimnastiğin tanımı- genel kavramları dünya'da ve ülkemizdeki gelişimi
3Genel cimnastikte ısınma ve duruşlar
4Dönüşler, dizilişler ve sıralanmalar
5Yürüyüş, koşu ve çarklar
6Sıçramalar ve eşli çalışmalar
7Temel duruş ve oturuşlar
8Öne-geriye takla çalışması ve öğretim yöntemleri
9Açık gergin bacak- kapalı gergin bacak takla çalışması ve öğretim yöntemleri
10Yunus takla çalışması ve öğretim yöntemleri
11Amut çalışması ve öğretim yöntemleri
12Seri hazırlama kriterleri
13Bireysel gösteri cimnastiği
14Grup gösteri cimnastiği
Kaynak
Suveren S., Suveren S., Artistik Cimnastik Öğretim Metotları, 1. Baskı, 2002, Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24