Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSY2113666Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Koray KARABULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖrgütsel davranış ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve spor örgütlerinde ki insan davranışları ve bu davranışların sonuçlarının incelenmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar,Örgütsel Davranışa Giriş,Duygular ve Değerler,Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ,Örgütlerde Grup ve Özellikleri ,Gruplar ve Takım Çalışmaları,Örgüt Kültürü, Yaratıcılık ve Yenilik,Örgütlerde Motivasyon,Örgütlerde Bağlılık ve Motivasyon,Örgütlerde Çatışma ve Stres Yönetimi ,Sporda ve Spor Organizasyonlarında Örgütsel Davranış,Türk Spor Teşkilatında Örgütsel Davranış ,Türk Spor Kulüpleri ve Federasyonlarında Örgütsel Davranış ,Uluslararası Spor Örgütleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Örgütün, örgütsel davranışın tanımını ve sporda örgütsel davranışla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Davranış bilimlerindeki temel kavramları tanır.
1.2.Örgütsel davranış kavramını tanımlar.
1.3.Spor örgütlerindeki insan davranışlarının önemini anlar.
2.Sporda örgütsel davranışın temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. A
2.1.Duygular, değerler, tutumlar, iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi davranışlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2.2.Örgütlerde grupların işleyişi ve takım çalışmalarının anlamını anlar.
2.3.Örgüt kültürünün önemini kavrar ve yaratıcılık ile yenilik arasındaki bağlantıyı anlar.
3.Spor örgütlerinde motivasyon ve iş tatmin uygulamalarını pratik olarak yapabilecek ve örgütsel davranışları analiz edebilecektir. A
3.1.Örgütlerde motivasyonun nasıl sağlandığını ve iş tatminini artırmak için kullanılan yöntemleri öğrenir ve uygular.
3.2.Örgütlerde çatışma ve stres yönetimi konularını örgütsel bağlamda inceleyerek pratik örneklerle çalışır.
3.3.Türk spor teşkilatı, spor kulüpleri ve federasyonları ile uluslararası spor örgütlerinin örgütsel davranışlarını analiz eder.
4.Sporda örgütsel davranış alanındaki temel kavramları, etkileri ve teşkilatları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.9A
4.1.Örgütsel davranışın spor organizasyonlarındaki etkilerini analiz eder.
4.2.Türk spor teşkilatının örgütsel davranışını inceleyerek analitik bir bakış açısı geliştirir.
5.Sporda örgütsel davranış ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.10, 19A
5.1.Örgütsel davranış teorilerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.2.Spor örgütlerinde örgütsel davranışın gelecekteki trendleri hakkında yorum yapar ve bu alandaki gelişmeleri öngörür.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar
2Örgütsel Davranışa Giriş
3Duygular ve Değerler
4Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
5Örgütlerde Grup ve Özellikleri
6Gruplar ve Takım Çalışmaları
7Örgüt Kültürü, Yaratıcılık ve Yenilik
8Örgütlerde Motivasyon
9Örgütlerde Bağlılık ve Motivasyon
10Örgütlerde Çatışma ve Stres Yönetimi
11Sporda ve Spor Organizasyonlarında Örgütsel Davranış
12Türk Spor Teşkilatında Örgütsel Davranış
13Türk Spor Kulüpleri ve Federasyonlarında Örgütsel Davranış
14Uluslararası Spor Örgütleri
Kaynak
-Güney, S. (2020). Davranış Bilimleri. Nobel Akademik Yayıncılık. -Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış. Detay Yayıncılık. -Steward, B. , Skinner, J. (2021). Sporda Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık.
T.C. Gençlik Spor Bakanlığı- gsb.gov.tr İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- istanbul.gsb.gov.tr Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF)- www.tusf.org Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA)- www.eusa.eu Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FIBA)-www.fisu.net

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme339
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13232
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(111/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSY2113666Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Koray KARABULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖrgütsel davranış ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve spor örgütlerinde ki insan davranışları ve bu davranışların sonuçlarının incelenmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar,Örgütsel Davranışa Giriş,Duygular ve Değerler,Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ,Örgütlerde Grup ve Özellikleri ,Gruplar ve Takım Çalışmaları,Örgüt Kültürü, Yaratıcılık ve Yenilik,Örgütlerde Motivasyon,Örgütlerde Bağlılık ve Motivasyon,Örgütlerde Çatışma ve Stres Yönetimi ,Sporda ve Spor Organizasyonlarında Örgütsel Davranış,Türk Spor Teşkilatında Örgütsel Davranış ,Türk Spor Kulüpleri ve Federasyonlarında Örgütsel Davranış ,Uluslararası Spor Örgütleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Örgütün, örgütsel davranışın tanımını ve sporda örgütsel davranışla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Davranış bilimlerindeki temel kavramları tanır.
1.2.Örgütsel davranış kavramını tanımlar.
1.3.Spor örgütlerindeki insan davranışlarının önemini anlar.
2.Sporda örgütsel davranışın temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. A
2.1.Duygular, değerler, tutumlar, iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi davranışlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2.2.Örgütlerde grupların işleyişi ve takım çalışmalarının anlamını anlar.
2.3.Örgüt kültürünün önemini kavrar ve yaratıcılık ile yenilik arasındaki bağlantıyı anlar.
3.Spor örgütlerinde motivasyon ve iş tatmin uygulamalarını pratik olarak yapabilecek ve örgütsel davranışları analiz edebilecektir. A
3.1.Örgütlerde motivasyonun nasıl sağlandığını ve iş tatminini artırmak için kullanılan yöntemleri öğrenir ve uygular.
3.2.Örgütlerde çatışma ve stres yönetimi konularını örgütsel bağlamda inceleyerek pratik örneklerle çalışır.
3.3.Türk spor teşkilatı, spor kulüpleri ve federasyonları ile uluslararası spor örgütlerinin örgütsel davranışlarını analiz eder.
4.Sporda örgütsel davranış alanındaki temel kavramları, etkileri ve teşkilatları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.9A
4.1.Örgütsel davranışın spor organizasyonlarındaki etkilerini analiz eder.
4.2.Türk spor teşkilatının örgütsel davranışını inceleyerek analitik bir bakış açısı geliştirir.
5.Sporda örgütsel davranış ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.10, 19A
5.1.Örgütsel davranış teorilerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.2.Spor örgütlerinde örgütsel davranışın gelecekteki trendleri hakkında yorum yapar ve bu alandaki gelişmeleri öngörür.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar
2Örgütsel Davranışa Giriş
3Duygular ve Değerler
4Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
5Örgütlerde Grup ve Özellikleri
6Gruplar ve Takım Çalışmaları
7Örgüt Kültürü, Yaratıcılık ve Yenilik
8Örgütlerde Motivasyon
9Örgütlerde Bağlılık ve Motivasyon
10Örgütlerde Çatışma ve Stres Yönetimi
11Sporda ve Spor Organizasyonlarında Örgütsel Davranış
12Türk Spor Teşkilatında Örgütsel Davranış
13Türk Spor Kulüpleri ve Federasyonlarında Örgütsel Davranış
14Uluslararası Spor Örgütleri
Kaynak
-Güney, S. (2020). Davranış Bilimleri. Nobel Akademik Yayıncılık. -Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış. Detay Yayıncılık. -Steward, B. , Skinner, J. (2021). Sporda Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık.
T.C. Gençlik Spor Bakanlığı- gsb.gov.tr İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- istanbul.gsb.gov.tr Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF)- www.tusf.org Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA)- www.eusa.eu Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FIBA)-www.fisu.net

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24