Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASISY2213669Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Koray KARABULUT
Dersin YardımcılarıÖğrencilere İKY teorilerini ve İKY fonksiyonlarını spor endüstrisinde uygulayabilmeleri, spor örgütlerinde insan kaynağını belirlerken uygun seçimlerin yapılabilmesi, insan gücünün verimli kullanılması, planlanması iş gören beklentilerinin karşılanması ve sürekli gelişimlerinin sağlanması ile ilgili süreci değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı,İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları,Spor Endüstrisi,Sporda İnsan Kaynağının Önemi,Sporda İKY´de İş Analizi,Sporda İnsan Kaynakları Planlaması,Sporda İKY´de Personel İhtiyacı, İşe Alma ve Yerleştirme,Sporda İKY´de İşe Alıştırma / Oryantasyon,Sporda İKY´de Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi ,Sporda İKY´de Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi,İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, Bürokratik İşlemler ve Bilgi Sistemleri,Spor Örgütlerinde Uygulanan İKY Örnekleri, Örnek Olay; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sporda insan kaynakları yönetimi temel kavramlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Spor endüstrisinin insan kaynaklarına etkilerini tanır.
1.2.İnsan kaynaklarının spor organizasyonlarında önemini açıklar.
1.3.İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını tanır.
1.4.İnsan kaynakları yönetiminin spor örgütlerindeki rolünü anlar.
2.Sporda insan kaynakları yönetiminin süreçlerini ve işlevlerini anlayacaktır. A
2.1.İnsan kaynakları yönetiminin spor endüstrisindeki özel gereksinimlerini kavrar.
2.2.İnsan kaynakları yönetiminin iş analizi, personel ihtiyacı, işe alım ve yerleştirme süreçlerini anlar.
2.3.Kariyer geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme ve ücret yönetiminin spor örgütlerindeki önemini kavrar.
2.4.İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularının spor örgütlerindeki uygulamasını kavrar.
3.Sporda insan kaynakları planlaması sürecini uygulamalı olarak yapacaktır. H
3.1.İş analizi yapar ve personel ihtiyacını belirler.
3.2.İşe alım ve yerleştirme süreçlerini uygular.
3.3.Kariyer geliştirme ve performans değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirir.
4.Sporda insan kaynakları yönetimi alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirecek ve açıklayacaktır. A
4.1.İnsan kaynakları yönetiminin spor örgütlerindeki başarı ve zorluklarını analiz eder.
4.2.İKY süreçlerindeki olası sorunları ve iyileştirme yollarını analiz eder.
4.3.İKY uygulamalarının spor örgütlerine etkilerini analiz eder.
5.Sporda İKY ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A
5.1.İnsan kaynakları yönetimi konularında stratejik öneriler geliştirir.
5.2.İKY uygulamalarını değerlendirir ve geliştirme stratejileri önerir.
5.3.Örnek olayları inceleyerek İKY'nin spor örgütlerinde nasıl uygulandığını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı
2İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
3İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları
4Spor Endüstrisi
5Sporda İnsan Kaynağının Önemi
6Sporda İKY´de İş Analizi
7Sporda İnsan Kaynakları Planlaması
8Sporda İKY´de Personel İhtiyacı, İşe Alma ve Yerleştirme
9Sporda İKY´de İşe Alıştırma / Oryantasyon
10Sporda İKY´de Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
11Sporda İKY´de Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi
12İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, Bürokratik İşlemler ve Bilgi Sistemleri
13Spor Örgütlerinde Uygulanan İKY Örnekleri
14 Örnek Olay
Kaynak
Çetin, C.( 2014). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayınevi. Steward B. (2021). Sporda Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık. Bilir, P, Şirin, Y. (2020). Sporda Liderlik. Akademisyen Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme7749
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı2714
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(139/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASISY2213669Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Koray KARABULUT
Dersin YardımcılarıÖğrencilere İKY teorilerini ve İKY fonksiyonlarını spor endüstrisinde uygulayabilmeleri, spor örgütlerinde insan kaynağını belirlerken uygun seçimlerin yapılabilmesi, insan gücünün verimli kullanılması, planlanması iş gören beklentilerinin karşılanması ve sürekli gelişimlerinin sağlanması ile ilgili süreci değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı,İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları,Spor Endüstrisi,Sporda İnsan Kaynağının Önemi,Sporda İKY´de İş Analizi,Sporda İnsan Kaynakları Planlaması,Sporda İKY´de Personel İhtiyacı, İşe Alma ve Yerleştirme,Sporda İKY´de İşe Alıştırma / Oryantasyon,Sporda İKY´de Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi ,Sporda İKY´de Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi,İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, Bürokratik İşlemler ve Bilgi Sistemleri,Spor Örgütlerinde Uygulanan İKY Örnekleri, Örnek Olay; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sporda insan kaynakları yönetimi temel kavramlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Spor endüstrisinin insan kaynaklarına etkilerini tanır.
1.2.İnsan kaynaklarının spor organizasyonlarında önemini açıklar.
1.3.İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını tanır.
1.4.İnsan kaynakları yönetiminin spor örgütlerindeki rolünü anlar.
2.Sporda insan kaynakları yönetiminin süreçlerini ve işlevlerini anlayacaktır. A
2.1.İnsan kaynakları yönetiminin spor endüstrisindeki özel gereksinimlerini kavrar.
2.2.İnsan kaynakları yönetiminin iş analizi, personel ihtiyacı, işe alım ve yerleştirme süreçlerini anlar.
2.3.Kariyer geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme ve ücret yönetiminin spor örgütlerindeki önemini kavrar.
2.4.İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularının spor örgütlerindeki uygulamasını kavrar.
3.Sporda insan kaynakları planlaması sürecini uygulamalı olarak yapacaktır. H
3.1.İş analizi yapar ve personel ihtiyacını belirler.
3.2.İşe alım ve yerleştirme süreçlerini uygular.
3.3.Kariyer geliştirme ve performans değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirir.
4.Sporda insan kaynakları yönetimi alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirecek ve açıklayacaktır. A
4.1.İnsan kaynakları yönetiminin spor örgütlerindeki başarı ve zorluklarını analiz eder.
4.2.İKY süreçlerindeki olası sorunları ve iyileştirme yollarını analiz eder.
4.3.İKY uygulamalarının spor örgütlerine etkilerini analiz eder.
5.Sporda İKY ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A
5.1.İnsan kaynakları yönetimi konularında stratejik öneriler geliştirir.
5.2.İKY uygulamalarını değerlendirir ve geliştirme stratejileri önerir.
5.3.Örnek olayları inceleyerek İKY'nin spor örgütlerinde nasıl uygulandığını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı
2İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
3İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları
4Spor Endüstrisi
5Sporda İnsan Kaynağının Önemi
6Sporda İKY´de İş Analizi
7Sporda İnsan Kaynakları Planlaması
8Sporda İKY´de Personel İhtiyacı, İşe Alma ve Yerleştirme
9Sporda İKY´de İşe Alıştırma / Oryantasyon
10Sporda İKY´de Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
11Sporda İKY´de Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi
12İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, Bürokratik İşlemler ve Bilgi Sistemleri
13Spor Örgütlerinde Uygulanan İKY Örnekleri
14 Örnek Olay
Kaynak
Çetin, C.( 2014). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayınevi. Steward B. (2021). Sporda Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık. Bilir, P, Şirin, Y. (2020). Sporda Liderlik. Akademisyen Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24