Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TURİZMİSY2213673Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yaşar ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSporun turizmindeki gelişmelerin öğrenilmesi ve günümüzde her yönüyle endüstrileşen spor turizminin geleceğinin anlaşılması
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı,Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri,Turist Davranışlarının Özellikleri ,Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri ,Turizm Yönetimi ve Mevzuat,Spor ve Turizm İlişkisi ,Spor Turistinin Profili ,Spor Turizmi Çeşitleri,Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri,Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri,Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları, Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor turizminin tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor turizmi kavramını tanır ve sporun turizmdeki gelişimini anlar.
1.2.Turizmin temel özelliklerini ve turist türlerini tanır.
1.3.Turist davranışlarının özelliklerini anlar ve turizmin işlevlerini ve çeşitlerini kavrar.
2.1.Spor turizminin ekonomik ve sosyokültürel etkilerini anlar.
2.2.Spor turizminin çevresel ve sağlık alanındaki etkilerini kavrar.
2.3.Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile turizm ilişkisini anlar.
3.Spor turizmiyle ilgili konuların sunumlarını yapabilecektir.H
3.1.Spor turistinin profilini oluşturur ve spor turizmi çeşitlerini tanır.
3.2.Turizm sporları ve işletmelerine yönelik öğrenci sunumları hazırlar ve sunar.
4.Spor turizmi alanındaki temel kavramları, etkileri ve organizasyonları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Turizm sporları ve işletmelerini analiz eder ve bu alanın geleceği hakkında yorumlar yapar.
5.Spor turizmi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor turizminin nasıl geliştiği ve geleceği hakkında derinlemesine yorumlar yapar.
5.2.Turizm sporları ve işletmelerine ilişkin stratejik öneriler geliştirir.
2. Spor turizminin temel prensiplerini, işlevlerini ve ilişkilerini anlayabilecektir.A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı
2Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri
3Turist Davranışlarının Özellikleri
4Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri
5Turizm Yönetimi ve Mevzuat
6Spor ve Turizm İlişkisi
7Spor Turistinin Profili
8Spor Turizmi Çeşitleri
9Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri
10Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri
11Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
12Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
13Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
14 Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
Kaynak
-Akın, A. (2018). Spor ve Turizm. Ekin Yayınları. -Alpullu, A. (2019 ). Spor Turizminin Parametreleri. Beta Yayıncılık. -Korkusuz, T. (2023). Türkiye’de Futbolcu Kampı Turizmi. Fenomen Yayıncılık. - Şebin, K. (2018). Spor ve Turizm İlişkisi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler133
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer11212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TURİZMİSY2213673Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yaşar ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSporun turizmindeki gelişmelerin öğrenilmesi ve günümüzde her yönüyle endüstrileşen spor turizminin geleceğinin anlaşılması
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı,Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri,Turist Davranışlarının Özellikleri ,Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri ,Turizm Yönetimi ve Mevzuat,Spor ve Turizm İlişkisi ,Spor Turistinin Profili ,Spor Turizmi Çeşitleri,Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri,Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri,Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları, Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor turizminin tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor turizmi kavramını tanır ve sporun turizmdeki gelişimini anlar.
1.2.Turizmin temel özelliklerini ve turist türlerini tanır.
1.3.Turist davranışlarının özelliklerini anlar ve turizmin işlevlerini ve çeşitlerini kavrar.
2.1.Spor turizminin ekonomik ve sosyokültürel etkilerini anlar.
2.2.Spor turizminin çevresel ve sağlık alanındaki etkilerini kavrar.
2.3.Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile turizm ilişkisini anlar.
3.Spor turizmiyle ilgili konuların sunumlarını yapabilecektir.H
3.1.Spor turistinin profilini oluşturur ve spor turizmi çeşitlerini tanır.
3.2.Turizm sporları ve işletmelerine yönelik öğrenci sunumları hazırlar ve sunar.
4.Spor turizmi alanındaki temel kavramları, etkileri ve organizasyonları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Turizm sporları ve işletmelerini analiz eder ve bu alanın geleceği hakkında yorumlar yapar.
5.Spor turizmi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor turizminin nasıl geliştiği ve geleceği hakkında derinlemesine yorumlar yapar.
5.2.Turizm sporları ve işletmelerine ilişkin stratejik öneriler geliştirir.
2. Spor turizminin temel prensiplerini, işlevlerini ve ilişkilerini anlayabilecektir.A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı
2Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri
3Turist Davranışlarının Özellikleri
4Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri
5Turizm Yönetimi ve Mevzuat
6Spor ve Turizm İlişkisi
7Spor Turistinin Profili
8Spor Turizmi Çeşitleri
9Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri
10Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri
11Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
12Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
13Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
14 Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
Kaynak
-Akın, A. (2018). Spor ve Turizm. Ekin Yayınları. -Alpullu, A. (2019 ). Spor Turizminin Parametreleri. Beta Yayıncılık. -Korkusuz, T. (2023). Türkiye’de Futbolcu Kampı Turizmi. Fenomen Yayıncılık. - Şebin, K. (2018). Spor ve Turizm İlişkisi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24