Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SPİKERLİĞİ VE YAYINCILIĞISY2113664Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Osman SAKALLIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor spikerliği ve yayıncılığı alanında teorik bilgilerin yanı sıra canlı yayın dinamikleri ve maç anlatma pratiklerinin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Spikerliği Tanımı ve Spor Yayıncılığının Genel Özellikleri

,Spor Yayıncılığı ve Spor Haberi Yazma,Spor Haberi Nasıl Okunmalı? Spor Haberi Okuma ve Düzeltme,Spor Yayıncılığında Röportaj Nasıl Yapılır?,Spor Programı Nasıl Sunulur?,Spor Yayıncılığında Canlı Yayın Bağlantıları,Uygulamalı Eğitim,Maç Spikerliği Tanımı ,Anlatımda Kullanılan Terimler,Futbol Anlatımı ,Radyoda Maç Anlatımı ve Egzersizleri,Televizyonda Maç Anlatımı ve Egzersizleri,Maç Anlatım Uygulamaları,Spor Yayıncılığı ve Spor Spikerliği ile İlgili Tartışma. Yeni Fikirler, Öneriler ve Tavsiyeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor spikerliği ve yayıncılığı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve temel özelliklerini öğrenecektir.A
1.1.Spor spikerliği ve yayıncılığı kavramlarını açıklar.
1.2.Spor yayıncılığının temel özelliklerini ve dinamiklerini tanır.
1.3.Spor spikerliği teknikleri hakkında temel bilgilere sahiptir.
1.4.Spor programcılığı ve haber okuma süreçlerini anlar.
2.Sporda spikerliği ve yayıncılığının temel prensiplerini, süreçlerini ve tekniklerini anlayabilecektir.A, H
2.1.Spor haberi yazma süreçlerini anlar ve spor haberlerini nasıl okunması gerektiğini kavrar.
2.2.Röportaj yapma tekniklerini anlar.
2.3.Spor programlarının nasıl etkili bir şekilde sunulacağını anlar. 6
2.4.Canlı yayın dinamikleri ve maç anlatma becerilerini anlama seviyesine ulaşır.
3.Spor spikerliği ve yayıncılığı uygulamalarını pratik olarak yapabilecek ve analiz edebilecektir.A, H
3.1.Spor haberi yazma ve okuma konularında pratik deneyim kazanır. 6
3.2.Röportaj yapma, spor programları sunma ve canlı yayın bağlantıları konularında uygulamalı eğitim alır.
3.3.Maç spikerliği için kullanılan terimleri anlama ve uygulama yeteneğini geliştirir.
4.Spor spikerliği ve yayıncılığı alanındaki temel kavramları ve pratikleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.D, H
4.1.Futbol maçlarının anlatımını yapabilir ve radyoda veya televizyonda maç anlatımı egzersizleri gerçekleştirebilir.
4.2.Spor yayıncılığı ve spikerliği alanındaki konuları analiz edebilir, tartışabilir ve yeni fikirler öne sürebilir.
5.1.Spor spikerliği ve yayıncılığıyla ilgili deneyimlerini ve öğrenmelerini paylaşabilir.
5.2.Spor projelerine yönelik stratejik önerilerde bulunabilir ve bu alandaki yeni yaklaşımları değerlendirebilir.
5. Spor spikerliği ve yayıncılığı ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Spikerliği Tanımı ve Spor Yayıncılığının Genel Özellikleri

2Spor Yayıncılığı ve Spor Haberi Yazma
3Spor Haberi Nasıl Okunmalı? Spor Haberi Okuma ve Düzeltme
4Spor Yayıncılığında Röportaj Nasıl Yapılır?
5Spor Programı Nasıl Sunulur?
6Spor Yayıncılığında Canlı Yayın Bağlantıları
7Uygulamalı Eğitim
8Maç Spikerliği Tanımı
9Anlatımda Kullanılan Terimler
10Futbol Anlatımı
11Radyoda Maç Anlatımı ve Egzersizleri
12Televizyonda Maç Anlatımı ve Egzersizleri
13Maç Anlatım Uygulamaları
14Spor Yayıncılığı ve Spor Spikerliği ile İlgili Tartışma. Yeni Fikirler, Öneriler ve Tavsiyeler
Kaynak
-Evci, M. (2020).Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları- 3. -Ünsal F., Şahin H. (2014). Spikerlik ve Türkçenin Kullanımı, TRT. -Yıldız, D. (2007). Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı. Telebasım Yayıncılık. -Yıldız, D. (2009). Spikerlik ve Futbol Anlatımı. Telebasım Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4416
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı3515
Toplam İş Yükü (Saat)107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(107/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SPİKERLİĞİ VE YAYINCILIĞISY2113664Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Osman SAKALLIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor spikerliği ve yayıncılığı alanında teorik bilgilerin yanı sıra canlı yayın dinamikleri ve maç anlatma pratiklerinin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Spikerliği Tanımı ve Spor Yayıncılığının Genel Özellikleri

,Spor Yayıncılığı ve Spor Haberi Yazma,Spor Haberi Nasıl Okunmalı? Spor Haberi Okuma ve Düzeltme,Spor Yayıncılığında Röportaj Nasıl Yapılır?,Spor Programı Nasıl Sunulur?,Spor Yayıncılığında Canlı Yayın Bağlantıları,Uygulamalı Eğitim,Maç Spikerliği Tanımı ,Anlatımda Kullanılan Terimler,Futbol Anlatımı ,Radyoda Maç Anlatımı ve Egzersizleri,Televizyonda Maç Anlatımı ve Egzersizleri,Maç Anlatım Uygulamaları,Spor Yayıncılığı ve Spor Spikerliği ile İlgili Tartışma. Yeni Fikirler, Öneriler ve Tavsiyeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor spikerliği ve yayıncılığı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve temel özelliklerini öğrenecektir.A
1.1.Spor spikerliği ve yayıncılığı kavramlarını açıklar.
1.2.Spor yayıncılığının temel özelliklerini ve dinamiklerini tanır.
1.3.Spor spikerliği teknikleri hakkında temel bilgilere sahiptir.
1.4.Spor programcılığı ve haber okuma süreçlerini anlar.
2.Sporda spikerliği ve yayıncılığının temel prensiplerini, süreçlerini ve tekniklerini anlayabilecektir.A, H
2.1.Spor haberi yazma süreçlerini anlar ve spor haberlerini nasıl okunması gerektiğini kavrar.
2.2.Röportaj yapma tekniklerini anlar.
2.3.Spor programlarının nasıl etkili bir şekilde sunulacağını anlar. 6
2.4.Canlı yayın dinamikleri ve maç anlatma becerilerini anlama seviyesine ulaşır.
3.Spor spikerliği ve yayıncılığı uygulamalarını pratik olarak yapabilecek ve analiz edebilecektir.A, H
3.1.Spor haberi yazma ve okuma konularında pratik deneyim kazanır. 6
3.2.Röportaj yapma, spor programları sunma ve canlı yayın bağlantıları konularında uygulamalı eğitim alır.
3.3.Maç spikerliği için kullanılan terimleri anlama ve uygulama yeteneğini geliştirir.
4.Spor spikerliği ve yayıncılığı alanındaki temel kavramları ve pratikleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.D, H
4.1.Futbol maçlarının anlatımını yapabilir ve radyoda veya televizyonda maç anlatımı egzersizleri gerçekleştirebilir.
4.2.Spor yayıncılığı ve spikerliği alanındaki konuları analiz edebilir, tartışabilir ve yeni fikirler öne sürebilir.
5.1.Spor spikerliği ve yayıncılığıyla ilgili deneyimlerini ve öğrenmelerini paylaşabilir.
5.2.Spor projelerine yönelik stratejik önerilerde bulunabilir ve bu alandaki yeni yaklaşımları değerlendirebilir.
5. Spor spikerliği ve yayıncılığı ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Spikerliği Tanımı ve Spor Yayıncılığının Genel Özellikleri

2Spor Yayıncılığı ve Spor Haberi Yazma
3Spor Haberi Nasıl Okunmalı? Spor Haberi Okuma ve Düzeltme
4Spor Yayıncılığında Röportaj Nasıl Yapılır?
5Spor Programı Nasıl Sunulur?
6Spor Yayıncılığında Canlı Yayın Bağlantıları
7Uygulamalı Eğitim
8Maç Spikerliği Tanımı
9Anlatımda Kullanılan Terimler
10Futbol Anlatımı
11Radyoda Maç Anlatımı ve Egzersizleri
12Televizyonda Maç Anlatımı ve Egzersizleri
13Maç Anlatım Uygulamaları
14Spor Yayıncılığı ve Spor Spikerliği ile İlgili Tartışma. Yeni Fikirler, Öneriler ve Tavsiyeler
Kaynak
-Evci, M. (2020).Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları- 3. -Ünsal F., Şahin H. (2014). Spikerlik ve Türkçenin Kullanımı, TRT. -Yıldız, D. (2007). Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı. Telebasım Yayıncılık. -Yıldız, D. (2009). Spikerlik ve Futbol Anlatımı. Telebasım Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24