Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER IISY2213958Bahar Dönemi3+033
Ders Programı

Cumartesi 07:00-07:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor Yönetimi ile ilgili etkinliklere katılım sağlanarak bu etkinliklerin çıktılarının bilimsel hale getirilmesinin sağlanması
Dersin İçeriğiBu ders; Konunun belirlenmesi ,Literatür Araştırması,Literatür Araştırması,Literatür Araştırması,Veri Toplama ,Veri Toplama ,Veri Toplama,Veri Analizi,Veri Analizi ,Veri Analizi ,Rapor Hazırlama ,Rapor Hazırlama ,Öğrenci Sunumları
,Öğrenci Sunumları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Araştırma yöntemleri ve teknikleri ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Konu belirleme sürecini anlar ve nasıl bir araştırma yapacağını tanır.
1.2.Literatür araştırması yapmanın önemini kavrar.
1.3.Veri toplama yöntemlerini ve araştırma sürecini tanır.
2.Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Literatür araştırması yaparak mevcut bilgilere nasıl ulaşılacağını anlar.
2.2.Veri toplama ve analiz süreçlerini kavrar.
3.Araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun olarak uygulamaları pratik olarak yapabilecektir.H
3.1.Kendi konusunu belirler ve literatür araştırması yapar.
3.2.Veri toplama yöntemlerini kullanır.
3.3.Araştırma sonuçlarını raporlar ve sunar.
4.Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin temel kavramlarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.19A
4.1.Toplanan verileri analiz eder ve sonuçlara ulaşır.
5.1.Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yorumlar yapar ve sonuçları değerlendirir.
5.2.Öğrenci sunumları sırasında diğer öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir.
5. Araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ilgili tüm süreçleri değerlendirebilecektir.19H
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Konunun belirlenmesi
2Literatür Araştırması
3Literatür Araştırması
4Literatür Araştırması
5Veri Toplama
6Veri Toplama
7Veri Toplama
8Veri Analizi
9Veri Analizi
10Veri Analizi
11Rapor Hazırlama
12Rapor Hazırlama
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
Kaynak
Turkay, H. (2020). Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme155
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21530
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(77/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER IISY2213958Bahar Dönemi3+033
Ders Programı

Cumartesi 07:00-07:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor Yönetimi ile ilgili etkinliklere katılım sağlanarak bu etkinliklerin çıktılarının bilimsel hale getirilmesinin sağlanması
Dersin İçeriğiBu ders; Konunun belirlenmesi ,Literatür Araştırması,Literatür Araştırması,Literatür Araştırması,Veri Toplama ,Veri Toplama ,Veri Toplama,Veri Analizi,Veri Analizi ,Veri Analizi ,Rapor Hazırlama ,Rapor Hazırlama ,Öğrenci Sunumları
,Öğrenci Sunumları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Araştırma yöntemleri ve teknikleri ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Konu belirleme sürecini anlar ve nasıl bir araştırma yapacağını tanır.
1.2.Literatür araştırması yapmanın önemini kavrar.
1.3.Veri toplama yöntemlerini ve araştırma sürecini tanır.
2.Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Literatür araştırması yaparak mevcut bilgilere nasıl ulaşılacağını anlar.
2.2.Veri toplama ve analiz süreçlerini kavrar.
3.Araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun olarak uygulamaları pratik olarak yapabilecektir.H
3.1.Kendi konusunu belirler ve literatür araştırması yapar.
3.2.Veri toplama yöntemlerini kullanır.
3.3.Araştırma sonuçlarını raporlar ve sunar.
4.Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin temel kavramlarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.19A
4.1.Toplanan verileri analiz eder ve sonuçlara ulaşır.
5.1.Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yorumlar yapar ve sonuçları değerlendirir.
5.2.Öğrenci sunumları sırasında diğer öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir.
5. Araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ilgili tüm süreçleri değerlendirebilecektir.19H
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Konunun belirlenmesi
2Literatür Araştırması
3Literatür Araştırması
4Literatür Araştırması
5Veri Toplama
6Veri Toplama
7Veri Toplama
8Veri Analizi
9Veri Analizi
10Veri Analizi
11Rapor Hazırlama
12Rapor Hazırlama
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
Kaynak
Turkay, H. (2020). Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24