Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR MEDYA VE İLETİŞİM SY1112489Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor örgütlerinin organizasyon ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetleri ile ilgili kampanya hazırlama süreçlerini planlama ve spor medyasına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri,İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler,Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim,Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları,Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi,Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi, Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak,Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama,Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor medyası ve iletişim kavramlarının tanımını ve ilgili diğer kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.İletişim kavramını ve özelliklerini tanır. 9
1.2.Farklı iletişim türlerini anlar. 10, 16, 19
2.Spor medyasının tarihsel gelişimini, iletişimin uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.İletişim türlerinin farklılıklarını ve önemini kavrar.10, 16, 9
2.2.Medya ilişkilerinde yüz yüze ve kitlesel iletişimin farklarını anlar.10, 19
3.Spor medyası ve iletişimin temel kavramlarını pratik olarak kullanabilecektir.H
3.1.Spor örgütlerinde halkla ilişkilerin nasıl uygulandığını açıklar.6
3.2.Reklam, sponsorluk, SEO kullanımı gibi konuları öğrenir ve uygulamalarını açıklar.
4.Spor medyası ve iletişim alanlarındaki temel kavramları ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Medya ilişkileri ve halkla ilişkilerin spor örgütlerindeki rolünü analiz eder. 10, 19
4.2.Kriz yönetimi süreçlerini analiz eder.10, 19
5.Spor medyası ve iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.H
5.1.Spor örgütlerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik kampanyaların nasıl hazırlanacağını değerlendirir.
5.2.Spor medyası ve iletişimi alanında projeleri değerlendirir ve sunar.
1.3.Medya ilişkilerinin tanımını ve gelişimini öğrenir.
1.3.Medya ilişkilerinin tanımını ve gelişimini öğrenir.
1.4.Halkla ilişkilerin önemini ve fonksiyonlarını tanır.
2.3.Spor örgütlerinde halkla ilişkilerin uygulama alanlarını kavrar.
2.4.Kriz yönetimi kavramını ve özelliklerini anlar.
3.3.Halkla ilişkiler kampanyalarını hazırlama süreçlerini anlar.
4.3.Reklam, sponsorluk, SEO gibi konulardaki farklı uygulamaları analiz eder.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri
2İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim
3 Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler
4Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim
5Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları
6Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
7Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
8Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi
9Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
10Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
11 Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak
12Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
13Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama
14Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
Kaynak
-Ekin, V. (2014). Türkiye'de Spor ve Medya. Köprü Kitapları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Yayınevi. -G., Dittmore S., Branvold, S. (2011). Sport Public Relations: Managing Organizational Communication. Human Kinetics. -Talimciler, A. (2014). Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. Bağlam Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5840
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı4624
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR MEDYA VE İLETİŞİM SY1112489Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor örgütlerinin organizasyon ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetleri ile ilgili kampanya hazırlama süreçlerini planlama ve spor medyasına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri,İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler,Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim,Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları,Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi,Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi, Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak,Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama,Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor medyası ve iletişim kavramlarının tanımını ve ilgili diğer kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.İletişim kavramını ve özelliklerini tanır. 9
1.2.Farklı iletişim türlerini anlar. 10, 16, 19
2.Spor medyasının tarihsel gelişimini, iletişimin uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.İletişim türlerinin farklılıklarını ve önemini kavrar.10, 16, 9
2.2.Medya ilişkilerinde yüz yüze ve kitlesel iletişimin farklarını anlar.10, 19
3.Spor medyası ve iletişimin temel kavramlarını pratik olarak kullanabilecektir.H
3.1.Spor örgütlerinde halkla ilişkilerin nasıl uygulandığını açıklar.6
3.2.Reklam, sponsorluk, SEO kullanımı gibi konuları öğrenir ve uygulamalarını açıklar.
4.Spor medyası ve iletişim alanlarındaki temel kavramları ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Medya ilişkileri ve halkla ilişkilerin spor örgütlerindeki rolünü analiz eder. 10, 19
4.2.Kriz yönetimi süreçlerini analiz eder.10, 19
5.Spor medyası ve iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.H
5.1.Spor örgütlerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik kampanyaların nasıl hazırlanacağını değerlendirir.
5.2.Spor medyası ve iletişimi alanında projeleri değerlendirir ve sunar.
1.3.Medya ilişkilerinin tanımını ve gelişimini öğrenir.
1.3.Medya ilişkilerinin tanımını ve gelişimini öğrenir.
1.4.Halkla ilişkilerin önemini ve fonksiyonlarını tanır.
2.3.Spor örgütlerinde halkla ilişkilerin uygulama alanlarını kavrar.
2.4.Kriz yönetimi kavramını ve özelliklerini anlar.
3.3.Halkla ilişkiler kampanyalarını hazırlama süreçlerini anlar.
4.3.Reklam, sponsorluk, SEO gibi konulardaki farklı uygulamaları analiz eder.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri
2İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim
3 Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler
4Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim
5Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları
6Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
7Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
8Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi
9Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
10Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
11 Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak
12Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
13Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama
14Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
Kaynak
-Ekin, V. (2014). Türkiye'de Spor ve Medya. Köprü Kitapları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Yayınevi. -G., Dittmore S., Branvold, S. (2011). Sport Public Relations: Managing Organizational Communication. Human Kinetics. -Talimciler, A. (2014). Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. Bağlam Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24