Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR EKONOMİSİSY1112493Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Barış Emrah KAYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEkonomi biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında piyasa yapıları ve işgücü piyasaları gibi ekonomik kavram ve araçları kullanarak Dünya’daki ve Türkiye’deki spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar,Ekonomi ve Spor İlişkisi ,Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi,Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları ,Sporda Finansal Yönetim,Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi,Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme ,Sporda Bütçeleme ve Maliyetler,Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar,Sporda Rekabetçilik ve Denge,Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası,Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor ekonomisinin tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor ekonomisi temel kavramlarını tanır. 16
2.Spor ekonomisinin tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.16A
2.1.Spor ekonomisindeki arz ve talep kavramlarını anlar.16, 9
3.Spor ekonomisinin temel kavramlarını pratik olarak kullanabilecektir. 9A
3.1.Spor organizasyonlarının finansal yönetimini ve hesaplarını kontrol eder.13, 19
3.2.Spor organizasyonlarının oyun kalitesini ve markalarını güçlendirmek için finansal planlama ve değerlendirme yapar.13
4.Spor ekonomisi alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Spor ekonomisi ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri analiz eder. 13, 19
4.2.Spor organizasyonlarının finansal denge ve rekabetçiliklerini analiz eder. 19
5.Spor ekonomisi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.19A
5.1.Spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısını ve işleyişini detaylı bir şekilde değerlendirir. 10, 19
5.2.Spor ekonomisi ile ilgili karmaşık konuları sentezler ve yorumlar. 10, 19
1.3.Spor organizasyonlarının hukuki yapılarını öğrenir.
1.4.Ekonomik terimleri ve araçları tanır.
1.2.Ekonomi ve spor ilişkisini anlar.
1.3.Spor organizasyonlarının hukuki yapılarını öğrenir.
1.4.Ekonomik terimleri ve araçları tanır.
2.2.Spor organizasyonlarının finansal yönetimi ve hukuki yapısını kavrar.
2.3.Finansal planlama, bütçeleme, maliyetler ve finansal yönetim konularını anlar.
2.4.Profesyonel ve amatör spor işgücü piyasalarının farklılıklarını anlar.
3.3.Spor ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve uygulamada dikkate alır.
4.3.Spor kulüplerinin finansal analizlerini yapar.
2.2. Sporda finansal değerlendirme yapar. 19
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar
2Ekonomi ve Spor İlişkisi
3Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi
4Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları
5Sporda Finansal Yönetim
6Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi
7Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme
8Sporda Bütçeleme ve Maliyetler
9Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar
10Sporda Rekabetçilik ve Denge
11Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası
12Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
13Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
14Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler
Kaynak
-Argan.M.& Katırcı H., (2002). Spor Pazarlaması: Nobel Akademik Yayıncılık. -Leeds, M. & P. von Allmen. (2017). Spor Ekonomisi, çev. Onur Burak Çelik ve Meltem İnce Yenilmez. Ankara: Palme Yayıncılık. -Saatçioğlu, C. (2013). Spor Ekonomisi Teori, Politika ve Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5630
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR EKONOMİSİSY1112493Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Barış Emrah KAYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEkonomi biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında piyasa yapıları ve işgücü piyasaları gibi ekonomik kavram ve araçları kullanarak Dünya’daki ve Türkiye’deki spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar,Ekonomi ve Spor İlişkisi ,Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi,Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları ,Sporda Finansal Yönetim,Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi,Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme ,Sporda Bütçeleme ve Maliyetler,Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar,Sporda Rekabetçilik ve Denge,Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası,Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor ekonomisinin tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor ekonomisi temel kavramlarını tanır. 16
2.Spor ekonomisinin tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.16A
2.1.Spor ekonomisindeki arz ve talep kavramlarını anlar.16, 9
3.Spor ekonomisinin temel kavramlarını pratik olarak kullanabilecektir. 9A
3.1.Spor organizasyonlarının finansal yönetimini ve hesaplarını kontrol eder.13, 19
3.2.Spor organizasyonlarının oyun kalitesini ve markalarını güçlendirmek için finansal planlama ve değerlendirme yapar.13
4.Spor ekonomisi alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Spor ekonomisi ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri analiz eder. 13, 19
4.2.Spor organizasyonlarının finansal denge ve rekabetçiliklerini analiz eder. 19
5.Spor ekonomisi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.19A
5.1.Spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısını ve işleyişini detaylı bir şekilde değerlendirir. 10, 19
5.2.Spor ekonomisi ile ilgili karmaşık konuları sentezler ve yorumlar. 10, 19
1.3.Spor organizasyonlarının hukuki yapılarını öğrenir.
1.4.Ekonomik terimleri ve araçları tanır.
1.2.Ekonomi ve spor ilişkisini anlar.
1.3.Spor organizasyonlarının hukuki yapılarını öğrenir.
1.4.Ekonomik terimleri ve araçları tanır.
2.2.Spor organizasyonlarının finansal yönetimi ve hukuki yapısını kavrar.
2.3.Finansal planlama, bütçeleme, maliyetler ve finansal yönetim konularını anlar.
2.4.Profesyonel ve amatör spor işgücü piyasalarının farklılıklarını anlar.
3.3.Spor ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve uygulamada dikkate alır.
4.3.Spor kulüplerinin finansal analizlerini yapar.
2.2. Sporda finansal değerlendirme yapar. 19
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar
2Ekonomi ve Spor İlişkisi
3Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi
4Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları
5Sporda Finansal Yönetim
6Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi
7Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme
8Sporda Bütçeleme ve Maliyetler
9Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar
10Sporda Rekabetçilik ve Denge
11Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası
12Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
13Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
14Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler
Kaynak
-Argan.M.& Katırcı H., (2002). Spor Pazarlaması: Nobel Akademik Yayıncılık. -Leeds, M. & P. von Allmen. (2017). Spor Ekonomisi, çev. Onur Burak Çelik ve Meltem İnce Yenilmez. Ankara: Palme Yayıncılık. -Saatçioğlu, C. (2013). Spor Ekonomisi Teori, Politika ve Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24