Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMISY2232890Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarında spor unsurlarından yararlanma yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim Kanalları,Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu,Spor Sponsorlukları,Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları,Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi,Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı,Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım,Kurum içi iletişimde sporun kullanımı,Örnek Çalışma,Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi,Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar,Olimpizm ve Kurumsal İletişim,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve spor alanında nasıl kullanılacağını bilecektir.A
1.1.Kurumsal iletişim kanalları hakkında bilgi sahibi olur.
1.2.Sporun kurumsal iletişimde nasıl kullanılabileceğini anlar.
1.3.Sporda kurumsal iletişimin temel kavramlarını ve çeşitlerini tanır. ≈
2.Kurumsal iletişimin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kurumsal iletişimde sporun varlığını ve önemini kavrar.
2.2.Konvansiyonel medyada spor sponsorluklarının nasıl işlediğini anlar.
2.3.Küresel markalaşma ile spor sponsorluklarını ayırt etme konusunda anlayış geliştirir.
3.Sporda kurumsal iletişim uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.6H
3.1.Sporda kurumsal iletişim çalışmalarının geri dönüşünün nasıl ölçümlendirileceğini öğrenir.
3.2.Kurum içi iletişimde sporun nasıl kullanılabileceğini uygular.
3.3.Örnek çalışmalar yaparak kurumsal iletişimde sporun kullanımını pratiğe döker.
4.Sporda kurumsal iletişim alanındaki temel kavramları, etkileri ve örnekleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektirA
4.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerini analiz eder ve bu stratejilerin etkisini değerlendirir.
4.2.Küreselleşme bağlamında kurumsal iletişimde sporun farklılıklarını ve zorluklarını analiz eder.
5.Sporda kurumsal iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve geliştirebilecektir.10A
5.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerine dayalı olarak stratejik öneriler geliştirir.
5.2.Olimpizm ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkileri yorumlar ve sporun kurumsal iletişimdeki geleceğini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim Kanalları
2Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu
3Spor Sponsorlukları
4Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları
5Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi
6Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı
7Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım
8Kurum içi iletişimde sporun kullanımı
9Örnek Çalışma
10Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi
11Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar
12Olimpizm ve Kurumsal İletişim
13Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
14Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
Kaynak
-Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. Literatür Yayınları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Kitabevi. -Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Yayınevi. -Jennings, A & Simson, V. (1994). Olimpiyatlar, Sahtekarlık ve Mafya. Milliyet Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4832
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi122
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMISY2232890Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarında spor unsurlarından yararlanma yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim Kanalları,Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu,Spor Sponsorlukları,Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları,Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi,Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı,Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım,Kurum içi iletişimde sporun kullanımı,Örnek Çalışma,Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi,Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar,Olimpizm ve Kurumsal İletişim,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve spor alanında nasıl kullanılacağını bilecektir.A
1.1.Kurumsal iletişim kanalları hakkında bilgi sahibi olur.
1.2.Sporun kurumsal iletişimde nasıl kullanılabileceğini anlar.
1.3.Sporda kurumsal iletişimin temel kavramlarını ve çeşitlerini tanır. ≈
2.Kurumsal iletişimin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kurumsal iletişimde sporun varlığını ve önemini kavrar.
2.2.Konvansiyonel medyada spor sponsorluklarının nasıl işlediğini anlar.
2.3.Küresel markalaşma ile spor sponsorluklarını ayırt etme konusunda anlayış geliştirir.
3.Sporda kurumsal iletişim uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.6H
3.1.Sporda kurumsal iletişim çalışmalarının geri dönüşünün nasıl ölçümlendirileceğini öğrenir.
3.2.Kurum içi iletişimde sporun nasıl kullanılabileceğini uygular.
3.3.Örnek çalışmalar yaparak kurumsal iletişimde sporun kullanımını pratiğe döker.
4.Sporda kurumsal iletişim alanındaki temel kavramları, etkileri ve örnekleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektirA
4.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerini analiz eder ve bu stratejilerin etkisini değerlendirir.
4.2.Küreselleşme bağlamında kurumsal iletişimde sporun farklılıklarını ve zorluklarını analiz eder.
5.Sporda kurumsal iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve geliştirebilecektir.10A
5.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerine dayalı olarak stratejik öneriler geliştirir.
5.2.Olimpizm ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkileri yorumlar ve sporun kurumsal iletişimdeki geleceğini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim Kanalları
2Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu
3Spor Sponsorlukları
4Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları
5Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi
6Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı
7Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım
8Kurum içi iletişimde sporun kullanımı
9Örnek Çalışma
10Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi
11Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar
12Olimpizm ve Kurumsal İletişim
13Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
14Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
Kaynak
-Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. Literatür Yayınları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Kitabevi. -Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Yayınevi. -Jennings, A & Simson, V. (1994). Olimpiyatlar, Sahtekarlık ve Mafya. Milliyet Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24