Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIMSY1212494Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAntrenman veya müsabaka sırasında oluşan akut yaralanmalarda kullanılan ilk yardım yöntemlerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; İlk Yardıma Giriş ,Yaşamsal Bulgular ve Temel Yaşam Desteği,Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulaması,Kanamalar ve Yaralanmalar,Bilinç Bozuklukları ve Ciddi Hastalıklar,Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar,Kas Yaralanmaları ve Kramplar,Sargılar ve Bandajlar,Acil Taşıma Teknikleri,Spor Sakatlıklarında Temel Kavram ve Terimler,Spor Sakatlıklarının Nedenleri,Spor Sakatlıklarının Önlenmesi,Spor Sakatlıklarında İlk Yardım Yöntemleri ,Spor Sakatlanmalarında Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İlk yardımın tanımını ve spor sakatlıklarıyla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.D
1.1.İlk yardımın tanımını yapar.
1.2.Yaşamsal bulgular ve temel yaşam desteği kavramlarını tanır.
1.3.Havayolu tıkanıklığında ilk yardım uygulamasını tanır.
1.4.Kanamalar, yaralanmalar, bilinç bozuklukları, ciddi hastalıklar gibi temel sağlık konularını anlar.
2.İlk yardımın ve spor sakatlıklarının tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. D, H
2.1.Yaşamsal bulguların ve temel yaşam desteğinin önemini anlar.
2.2.Acil durumlarda havayolu tıkanıklığının nasıl giderileceğini kavrar.
2.3.Farklı yaralanma türlerini ve spor sakatlıklarını anlar.
3.İlk yardım uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.İlk yardım uygulamalarını gerçek hayatta uygulayabilir.
3.2.Acil taşıma tekniklerini uygulayabilir.
3.3.Spor sakatlıklarında ilk yardım ve ön tedavi uygulamalarını yapabilir.
4.Spor sakatlıkları ve ilk yardım alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. D, H
4.1.Farklı spor sakatlıklarının nedenlerini ve önleme stratejilerini analiz eder.
4.2.İlk yardım uygulamalarının etkilerini ve sonuçlarını analiz eder.
5.Spor sakatlıkları ve ilk yardım ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. D
5.1.Farklı spor sakatlıkları ve acil durumlar için entegre bir yaklaşım geliştirir.
5.2.İlk yardım ve ön tedavi uygulamalarının etkinliğini değerlendirir.
5.3.Spor sakatlıklarının rehabilitasyon süreçlerini değerlendirir ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlk Yardıma Giriş Video izleme
2Yaşamsal Bulgular ve Temel Yaşam Desteği
3Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulaması
4Kanamalar ve Yaralanmalar
5Bilinç Bozuklukları ve Ciddi Hastalıklar
6Kırıklar, Çıkıklar ve BurkulmalarVideo İzleme
7Kas Yaralanmaları ve Kramplar
8Sargılar ve Bandajlar
9Acil Taşıma Teknikleri
10Spor Sakatlıklarında Temel Kavram ve Terimler
11Spor Sakatlıklarının Nedenleri
12Spor Sakatlıklarının Önlenmesi
13Spor Sakatlıklarında İlk Yardım Yöntemleri
14Spor Sakatlanmalarında Rehabilitasyon
Kaynak
-Süzen, B.(2015). Temel İlk Yardım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. -Baltacı, G. (2016). - Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi. Ankara: Hipokrat Kitabevi. -Doğdu, B. Azboy, O. Oymak, Ö. Çaban, T.(2019). Sporcu Sağlığı. Ankara: Devlet Kitapları. -Çalışkan, E. (2014). Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım. Ankara: Devlet Kitapları.
T.C. Sağlık Bakanlığı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü https://acilafet.saglik.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4312
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı3618
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIMSY1212494Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAntrenman veya müsabaka sırasında oluşan akut yaralanmalarda kullanılan ilk yardım yöntemlerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; İlk Yardıma Giriş ,Yaşamsal Bulgular ve Temel Yaşam Desteği,Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulaması,Kanamalar ve Yaralanmalar,Bilinç Bozuklukları ve Ciddi Hastalıklar,Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar,Kas Yaralanmaları ve Kramplar,Sargılar ve Bandajlar,Acil Taşıma Teknikleri,Spor Sakatlıklarında Temel Kavram ve Terimler,Spor Sakatlıklarının Nedenleri,Spor Sakatlıklarının Önlenmesi,Spor Sakatlıklarında İlk Yardım Yöntemleri ,Spor Sakatlanmalarında Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İlk yardımın tanımını ve spor sakatlıklarıyla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.D
1.1.İlk yardımın tanımını yapar.
1.2.Yaşamsal bulgular ve temel yaşam desteği kavramlarını tanır.
1.3.Havayolu tıkanıklığında ilk yardım uygulamasını tanır.
1.4.Kanamalar, yaralanmalar, bilinç bozuklukları, ciddi hastalıklar gibi temel sağlık konularını anlar.
2.İlk yardımın ve spor sakatlıklarının tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir. D, H
2.1.Yaşamsal bulguların ve temel yaşam desteğinin önemini anlar.
2.2.Acil durumlarda havayolu tıkanıklığının nasıl giderileceğini kavrar.
2.3.Farklı yaralanma türlerini ve spor sakatlıklarını anlar.
3.İlk yardım uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.İlk yardım uygulamalarını gerçek hayatta uygulayabilir.
3.2.Acil taşıma tekniklerini uygulayabilir.
3.3.Spor sakatlıklarında ilk yardım ve ön tedavi uygulamalarını yapabilir.
4.Spor sakatlıkları ve ilk yardım alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. D, H
4.1.Farklı spor sakatlıklarının nedenlerini ve önleme stratejilerini analiz eder.
4.2.İlk yardım uygulamalarının etkilerini ve sonuçlarını analiz eder.
5.Spor sakatlıkları ve ilk yardım ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. D
5.1.Farklı spor sakatlıkları ve acil durumlar için entegre bir yaklaşım geliştirir.
5.2.İlk yardım ve ön tedavi uygulamalarının etkinliğini değerlendirir.
5.3.Spor sakatlıklarının rehabilitasyon süreçlerini değerlendirir ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlk Yardıma Giriş Video izleme
2Yaşamsal Bulgular ve Temel Yaşam Desteği
3Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulaması
4Kanamalar ve Yaralanmalar
5Bilinç Bozuklukları ve Ciddi Hastalıklar
6Kırıklar, Çıkıklar ve BurkulmalarVideo İzleme
7Kas Yaralanmaları ve Kramplar
8Sargılar ve Bandajlar
9Acil Taşıma Teknikleri
10Spor Sakatlıklarında Temel Kavram ve Terimler
11Spor Sakatlıklarının Nedenleri
12Spor Sakatlıklarının Önlenmesi
13Spor Sakatlıklarında İlk Yardım Yöntemleri
14Spor Sakatlanmalarında Rehabilitasyon
Kaynak
-Süzen, B.(2015). Temel İlk Yardım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. -Baltacı, G. (2016). - Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi. Ankara: Hipokrat Kitabevi. -Doğdu, B. Azboy, O. Oymak, Ö. Çaban, T.(2019). Sporcu Sağlığı. Ankara: Devlet Kitapları. -Çalışkan, E. (2014). Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım. Ankara: Devlet Kitapları.
T.C. Sağlık Bakanlığı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü https://acilafet.saglik.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24