Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİKSY1112492Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Murat ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLiderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi,Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi,Liderlik Psikolojisi,Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi,Liderlik Yaklaşımları, Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı ,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı,Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar,Koçluk ve Mentörlük,Antrenörlük ve Liderlik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Liderlik tanımını ve liderlikle ilgili genel kavramları açıklayabilecektir. A
1.1.Liderlik kavramını tanır. 9
1.2.Liderlik tarihini ve temel bileşenlerini açıklar.
1.3.Liderlik ile yöneticilik ve girişimciliği karşılaştırır.
1.4.Liderlik yeteneklerini, rollerini ve özelliklerini tanır.
1.5.Farklı liderlik yaklaşımlarını ve teorilerini tanır.
2.Spor yönetiminde liderliğin önemini ve işlevlerini anlayabilecektir. A
2.1.Liderlik kavramının psiko-sosyo-kültürel içeriklerini kavrar. 9
2.2.Liderlik davranışının felsefi boyutunu anlar.
2.3.Liderlik psikolojisi ve spor bilimleri açısından liderliği değerlendirir.
2.4.Liderlik yaklaşımlarının benzerliklerini ve farklılıklarını kavrar.
3.Liderlik becerilerini spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecektir. H
3.1.Liderlik teorilerini spor yönetimi bağlamında uygular. 6
3.2.Liderlik yaklaşımlarını spor liderliği örnekleriyle ilişkilendirir.
3.3.Sunumlar aracılığıyla liderlik konularını tartışır.
4.Liderliğin temel kavramlarını, tekniklerini ve kurallarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Farklı liderlik yaklaşımlarını eleştirir ve analiz eder. 13
4.2.Liderlik teorilerinin spor yönetimi üzerindeki etkilerini analiz eder.
5.1.Spor liderliği açısından etkileşimsel yaklaşımları ve koçluk, mentörlük ilişkisini değerlendirir. 20
5.2.Liderlik ile antrenörlük ilişkisini inceleyerek stratejik liderlik konularını değerlendirir.
5.3.Liderlikte hizmetkar liderlik, otantik liderlik gibi özgün yaklaşımları değerlendirir.
5. Spor liderliği ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A, F
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi
2Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi
3Liderlik Psikolojisi
4Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi
5Liderlik Yaklaşımları
6 Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım
7Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı
8Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı
9Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları
10Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları
11Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları
12Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar
13Koçluk ve Mentörlük
14Antrenörlük ve Liderlik
Kaynak
-Çalışkan, G. ve Göral, M. (2015). Antrenörün Liderliği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. -Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. Ötüken Neşriyat, İstanbul. -Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori -Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. -Türksoy, A. (2010). Futbolda Liderlik ve Antrenörlük. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler3824
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı8324
Genel Sınav ve Hazırlığı16464
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİKSY1112492Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Murat ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLiderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi,Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi,Liderlik Psikolojisi,Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi,Liderlik Yaklaşımları, Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı ,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı,Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar,Koçluk ve Mentörlük,Antrenörlük ve Liderlik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Liderlik tanımını ve liderlikle ilgili genel kavramları açıklayabilecektir. A
1.1.Liderlik kavramını tanır. 9
1.2.Liderlik tarihini ve temel bileşenlerini açıklar.
1.3.Liderlik ile yöneticilik ve girişimciliği karşılaştırır.
1.4.Liderlik yeteneklerini, rollerini ve özelliklerini tanır.
1.5.Farklı liderlik yaklaşımlarını ve teorilerini tanır.
2.Spor yönetiminde liderliğin önemini ve işlevlerini anlayabilecektir. A
2.1.Liderlik kavramının psiko-sosyo-kültürel içeriklerini kavrar. 9
2.2.Liderlik davranışının felsefi boyutunu anlar.
2.3.Liderlik psikolojisi ve spor bilimleri açısından liderliği değerlendirir.
2.4.Liderlik yaklaşımlarının benzerliklerini ve farklılıklarını kavrar.
3.Liderlik becerilerini spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecektir. H
3.1.Liderlik teorilerini spor yönetimi bağlamında uygular. 6
3.2.Liderlik yaklaşımlarını spor liderliği örnekleriyle ilişkilendirir.
3.3.Sunumlar aracılığıyla liderlik konularını tartışır.
4.Liderliğin temel kavramlarını, tekniklerini ve kurallarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Farklı liderlik yaklaşımlarını eleştirir ve analiz eder. 13
4.2.Liderlik teorilerinin spor yönetimi üzerindeki etkilerini analiz eder.
5.1.Spor liderliği açısından etkileşimsel yaklaşımları ve koçluk, mentörlük ilişkisini değerlendirir. 20
5.2.Liderlik ile antrenörlük ilişkisini inceleyerek stratejik liderlik konularını değerlendirir.
5.3.Liderlikte hizmetkar liderlik, otantik liderlik gibi özgün yaklaşımları değerlendirir.
5. Spor liderliği ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A, F
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi
2Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi
3Liderlik Psikolojisi
4Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi
5Liderlik Yaklaşımları
6 Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım
7Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı
8Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı
9Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları
10Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları
11Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları
12Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar
13Koçluk ve Mentörlük
14Antrenörlük ve Liderlik
Kaynak
-Çalışkan, G. ve Göral, M. (2015). Antrenörün Liderliği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. -Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. Ötüken Neşriyat, İstanbul. -Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori -Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. -Türksoy, A. (2010). Futbolda Liderlik ve Antrenörlük. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24