Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBESY1212496Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Arif ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor organizasyonlarının ve kuruluşlarının finansal tablo analizlerinin yorumlanması ve bütçe planlamalarının hazırlanması için temel bilgi ve yeteneği kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, İşleyişi ve Literatür Tanıtımı,İşletmenin Amaçları,Muhasebe ve Temel Kavramlar,İşletme Bütçelerinin İlkeleri,Bilanço Kavramı ve Gelir Tablosu,Faaliyet Dönemi ve Sonuç Hesapları,Mali Tabloların Oluşturulması ve Okunması,Bütçenin Tanımı, Sistemleri ve Temel Özellikleri,Esnek Bütçe Uygulamaları,Bütçe Kontrolü ve Spor Kulüplerinden Örnek Çalışmalar,Spor Federasyonları Bütçe ve Harcama Kalemleri,Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları,Amatör Spor Kulüpleri Örnekleri,Profesyonel Spor Kulüpleri Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Muhasebe ve finansın tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. A
1.1.İşletmenin amaçlarını tanımlar.
1.2.Muhasebe ve temel finansal kavramları açıklar.
1.3.İşletme bütçelerinin temel ilkelerini anlar.
1.4.Bilanço ve gelir tablosu kavramlarını açıklar.
2.Bütçeleme ve muhasebe uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Faaliyet dönemi ve sonuç hesaplarını anlar.
2.2.Mali tabloların nasıl oluşturulduğunu ve okunduğunu kavrar.
2.3.Bütçe tanımını, sistemlerini ve temel özelliklerini anlar.
3.Bütçe planlamaları hazırlayabilecek ve bütçe uygulamaları yapabilecektir. A
3.1.Spor işletmesinin amaçlarına yönelik bütçe planlamaları hazırlar.
3.2.Esnek bütçe uygulamalarını gerçekleştirir.
3.3.Bütçe kontrolünü nasıl yapılacağını öğrenir ve spor kulüplerinden örnek çalışmalar yapar.
4.Spor alanında kullanılan bütçe ve muhasebe uygulamalarının tekniklerini ve kurallarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Mali tabloları ve finansal tablo analizlerini yorumlar.
4.2.Spor federasyonları ve spor kulüplerinin bütçelerini ve harcama kalemlerini analiz eder.
5.Spor kuruluşlarında uygulanan bütçe ve muhasebe süreçleri ile ilgili değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Amatör ve profesyonel spor kulüplerinin örneklerini inceleyerek bütçe ve muhasebe uygulamalarını karşılaştırır.
5.2.Spor işletmelerinin bütçelerini geliştirmek için öneriler sunar.
5.3.Spor organizasyonlarının finansal sağlıklarını değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, İşleyişi ve Literatür Tanıtımı
2İşletmenin Amaçları
3Muhasebe ve Temel Kavramlar
4İşletme Bütçelerinin İlkeleri
5Bilanço Kavramı ve Gelir Tablosu
6Faaliyet Dönemi ve Sonuç Hesapları
7Mali Tabloların Oluşturulması ve Okunması
8Bütçenin Tanımı, Sistemleri ve Temel Özellikleri
9Esnek Bütçe Uygulamaları
10Bütçe Kontrolü ve Spor Kulüplerinden Örnek Çalışmalar
11Spor Federasyonları Bütçe ve Harcama Kalemleri
12Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları
13Amatör Spor Kulüpleri Örnekleri
14Profesyonel Spor Kulüpleri Örnekleri
Kaynak
- Kepoğlu ,A. & Ay, S. (2018). Spor Muhasebesi. Spor Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul. -Sevim A, Bülbül S. (2020). Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85): 45-64.
www.tuik.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme5420
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3412
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı236
Toplam İş Yükü (Saat)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBESY1212496Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Arif ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor organizasyonlarının ve kuruluşlarının finansal tablo analizlerinin yorumlanması ve bütçe planlamalarının hazırlanması için temel bilgi ve yeteneği kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, İşleyişi ve Literatür Tanıtımı,İşletmenin Amaçları,Muhasebe ve Temel Kavramlar,İşletme Bütçelerinin İlkeleri,Bilanço Kavramı ve Gelir Tablosu,Faaliyet Dönemi ve Sonuç Hesapları,Mali Tabloların Oluşturulması ve Okunması,Bütçenin Tanımı, Sistemleri ve Temel Özellikleri,Esnek Bütçe Uygulamaları,Bütçe Kontrolü ve Spor Kulüplerinden Örnek Çalışmalar,Spor Federasyonları Bütçe ve Harcama Kalemleri,Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları,Amatör Spor Kulüpleri Örnekleri,Profesyonel Spor Kulüpleri Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Muhasebe ve finansın tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. A
1.1.İşletmenin amaçlarını tanımlar.
1.2.Muhasebe ve temel finansal kavramları açıklar.
1.3.İşletme bütçelerinin temel ilkelerini anlar.
1.4.Bilanço ve gelir tablosu kavramlarını açıklar.
2.Bütçeleme ve muhasebe uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Faaliyet dönemi ve sonuç hesaplarını anlar.
2.2.Mali tabloların nasıl oluşturulduğunu ve okunduğunu kavrar.
2.3.Bütçe tanımını, sistemlerini ve temel özelliklerini anlar.
3.Bütçe planlamaları hazırlayabilecek ve bütçe uygulamaları yapabilecektir. A
3.1.Spor işletmesinin amaçlarına yönelik bütçe planlamaları hazırlar.
3.2.Esnek bütçe uygulamalarını gerçekleştirir.
3.3.Bütçe kontrolünü nasıl yapılacağını öğrenir ve spor kulüplerinden örnek çalışmalar yapar.
4.Spor alanında kullanılan bütçe ve muhasebe uygulamalarının tekniklerini ve kurallarını değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Mali tabloları ve finansal tablo analizlerini yorumlar.
4.2.Spor federasyonları ve spor kulüplerinin bütçelerini ve harcama kalemlerini analiz eder.
5.Spor kuruluşlarında uygulanan bütçe ve muhasebe süreçleri ile ilgili değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Amatör ve profesyonel spor kulüplerinin örneklerini inceleyerek bütçe ve muhasebe uygulamalarını karşılaştırır.
5.2.Spor işletmelerinin bütçelerini geliştirmek için öneriler sunar.
5.3.Spor organizasyonlarının finansal sağlıklarını değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, İşleyişi ve Literatür Tanıtımı
2İşletmenin Amaçları
3Muhasebe ve Temel Kavramlar
4İşletme Bütçelerinin İlkeleri
5Bilanço Kavramı ve Gelir Tablosu
6Faaliyet Dönemi ve Sonuç Hesapları
7Mali Tabloların Oluşturulması ve Okunması
8Bütçenin Tanımı, Sistemleri ve Temel Özellikleri
9Esnek Bütçe Uygulamaları
10Bütçe Kontrolü ve Spor Kulüplerinden Örnek Çalışmalar
11Spor Federasyonları Bütçe ve Harcama Kalemleri
12Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları
13Amatör Spor Kulüpleri Örnekleri
14Profesyonel Spor Kulüpleri Örnekleri
Kaynak
- Kepoğlu ,A. & Ay, S. (2018). Spor Muhasebesi. Spor Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul. -Sevim A, Bülbül S. (2020). Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85): 45-64.
www.tuik.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24