Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİSY1212499Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aytaç ÖZBAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor tesisi işletmesi ile ilgili sahip olunması gereken bilgi ve becerileri öğretmek, saha malzemeleri bilgisini kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi,Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi,Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon,Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler,Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ,Spor Tesis İşletmelerinde Satış,Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış Örnekleri, Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj, Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi,Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Fonksiyonları ,Sporda Tesisi İşletmelerinde Bütçeleme,Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi, Spor Tesislerinde Saha Bakımı, Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor tesisi işletmesinin tanımını, genel kavramlarını ve saha malzemelerinin açıklayabilecektir. A
1.1.Spor tesisi işletmesi kavramını tanır.
1.2.Spor tesislerinin sınıflandırılmasını yapar.
1.3.Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini açıklar.
1.4.Spor tesis işletmecisinin sahip olması gereken becerilere değinir.
2.Spor tesisi işletmesinin kuruluş ve uygulama süreçlerini, işlevlerini ve saha malzemelerinin kullanım amaçlarını anlayabilecektir. A
2.1.Spor tesis işletmesinin ve saha malzemelerinin önemini ve gerekliliğini kavrar.
2.2.Spor tesislerinin kuruluş ve yönetim süreçlerini anlar.
2.3.Spor tesis işletmeciliği organizasyonunu ve saha malzemelerinin işleyişini kavrar.
2.4.Pazarlama ve satışın spor tesis işletmesindeki rolünü anlar.
3.Spor tesislerinin yönetimine ve saha malzemelerinin kullanımına dair pratik becerilerini geliştirecektir. H
3.1.Spor tesis işletmeciliği alanında organizasyonel yetenekler geliştirir.
3.2.Spor tesis işletmelerinde faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunur.
3.3.Pazarlama ve satış stratejilerini uygular.
3.4.Spor tesislerinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
3.5.Saha malzemelerinin spor tesislerinde kullanma becerilerini geliştirir.
4.Spor tesisi işletmeciliği ve saha malzemeleri alanlarındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Spor tesislerinin boyutlarını ve imajlarını analiz eder.
4.2.Spor tesis işletmelerinin finansal ve bütçeleme süreçlerini analiz eder.
4.3.Spor tesislerinde risk yönetimi ve saha malzeme bakımının önemini analiz eder.
5.1.Spor tesis işletmesi ve saha malzemeleri konularını analiz eder ve eleştirir.
5.2.Spor tesislerinin ve saha malzemelerinin daha etkili yönetilmesi için stratejik öneriler geliştirir.
5.3.Spor tesislerinin ve saha malzemelerinin sürdürülebilirliği ve bakımının önemini değerlendirir.
1.5. Saha malzemelerini tanır.
5. Spor tesisleri ve saha malzemeleri ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi
3Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon
4Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler
5Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama
6Spor Tesis İşletmelerinde Satış
7Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış Örnekleri
8 Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj
9 Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi
10Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Fonksiyonları
11Sporda Tesisi İşletmelerinde Bütçeleme
12Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi
13 Spor Tesislerinde Saha Bakımı
14 Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı
Kaynak
-Cankalp, M. (2005). Sporda Yönetim ve Organizasyon. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. -Ekenci, G., & İmamoğlu F. (2002). Spor İşletmeciliği. Nobel Yayınevi. -Fried, G. (2005). Managing Sport Facilities. Champaign. Human Kinetics. -Krotee, M. L. & Bucher, C. A. (2007). Spor Yönetimi. (Çeviren: Sinan Köseoğlu). İstanbul. Beyaz Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
X
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4832
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİSY1212499Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aytaç ÖZBAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor tesisi işletmesi ile ilgili sahip olunması gereken bilgi ve becerileri öğretmek, saha malzemeleri bilgisini kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi,Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi,Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon,Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler,Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ,Spor Tesis İşletmelerinde Satış,Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış Örnekleri, Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj, Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi,Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Fonksiyonları ,Sporda Tesisi İşletmelerinde Bütçeleme,Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi, Spor Tesislerinde Saha Bakımı, Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor tesisi işletmesinin tanımını, genel kavramlarını ve saha malzemelerinin açıklayabilecektir. A
1.1.Spor tesisi işletmesi kavramını tanır.
1.2.Spor tesislerinin sınıflandırılmasını yapar.
1.3.Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini açıklar.
1.4.Spor tesis işletmecisinin sahip olması gereken becerilere değinir.
2.Spor tesisi işletmesinin kuruluş ve uygulama süreçlerini, işlevlerini ve saha malzemelerinin kullanım amaçlarını anlayabilecektir. A
2.1.Spor tesis işletmesinin ve saha malzemelerinin önemini ve gerekliliğini kavrar.
2.2.Spor tesislerinin kuruluş ve yönetim süreçlerini anlar.
2.3.Spor tesis işletmeciliği organizasyonunu ve saha malzemelerinin işleyişini kavrar.
2.4.Pazarlama ve satışın spor tesis işletmesindeki rolünü anlar.
3.Spor tesislerinin yönetimine ve saha malzemelerinin kullanımına dair pratik becerilerini geliştirecektir. H
3.1.Spor tesis işletmeciliği alanında organizasyonel yetenekler geliştirir.
3.2.Spor tesis işletmelerinde faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunur.
3.3.Pazarlama ve satış stratejilerini uygular.
3.4.Spor tesislerinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
3.5.Saha malzemelerinin spor tesislerinde kullanma becerilerini geliştirir.
4.Spor tesisi işletmeciliği ve saha malzemeleri alanlarındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Spor tesislerinin boyutlarını ve imajlarını analiz eder.
4.2.Spor tesis işletmelerinin finansal ve bütçeleme süreçlerini analiz eder.
4.3.Spor tesislerinde risk yönetimi ve saha malzeme bakımının önemini analiz eder.
5.1.Spor tesis işletmesi ve saha malzemeleri konularını analiz eder ve eleştirir.
5.2.Spor tesislerinin ve saha malzemelerinin daha etkili yönetilmesi için stratejik öneriler geliştirir.
5.3.Spor tesislerinin ve saha malzemelerinin sürdürülebilirliği ve bakımının önemini değerlendirir.
1.5. Saha malzemelerini tanır.
5. Spor tesisleri ve saha malzemeleri ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi
3Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon
4Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler
5Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama
6Spor Tesis İşletmelerinde Satış
7Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış Örnekleri
8 Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj
9 Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi
10Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Fonksiyonları
11Sporda Tesisi İşletmelerinde Bütçeleme
12Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi
13 Spor Tesislerinde Saha Bakımı
14 Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı
Kaynak
-Cankalp, M. (2005). Sporda Yönetim ve Organizasyon. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. -Ekenci, G., & İmamoğlu F. (2002). Spor İşletmeciliği. Nobel Yayınevi. -Fried, G. (2005). Managing Sport Facilities. Champaign. Human Kinetics. -Krotee, M. L. & Bucher, C. A. (2007). Spor Yönetimi. (Çeviren: Sinan Köseoğlu). İstanbul. Beyaz Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
X
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
X
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24