Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR PSİKOLOJİSİSY1212498Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Uğur DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji biliminin ve spor psikolojisinin sportif performans gelişimi üzerine etkilerini bilme ve alanında edindiği temel bilgileri sporcuların performanslarını arttırmak için kullanma becerisi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar,Kişilik ve Spor,Motivasyon ve Motivasyon Kuramları,Konsantrasyon, Dikkat ve Odaklanma,Stres ve Kaygı,Grup Dinamikleri ve Grup Sargınlığı, Psikolojik Beceri Antrenmanı,Yarışma ve Karşılaşma psikolojisi,Performansın Geliştirme Teknikleri, Spor Sakatlıkları ve Psikolojisi,Psikolojik İyi Oluş,Sporda Saldırganlık, Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar,Tükenmişlik ve Sürantrenman; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor psikolojisi tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor psikolojisi kavramını ve temel kavramları tanımlar.
1.2.Psikoloji biliminin ne olduğunu açıklar.
1.3.Spor psikolojisinin sportif performansa etkilerini temel düzeyde anlar.
2.Spor psikolojisinin tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kişilik, motivasyon, konsantrasyon, stres ve diğer temel kavramları anlar.
2.2.Psikolojik beceri antrenmanının amacını ve önemini kavrar.
2.3.Grup dinamikleri ve grup sargınlığı konularını anlar.
3.Spor psikolojisinin temel kavramlarını ve tekniklerini pratik olarak kullanabilecektir.A
3.1.Psikolojik beceri antrenmanı ve performansın geliştirilmesi tekniklerini uygular.
3.2.Spor psikolojisinin sporcuların performanslarını artırmak için nasıl kullanılabileceğini uygulamalı örneklerle açıklar.
3.3.Psikolojik iyi oluşun sporcular için neden önemli olduğunu uygulamalı örneklerle değerlendirir.
4.Spor psikolojisi ve ilgili alanlarla ilişkisini değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Spor sakatlıkları ve psikolojisi ilişkisini analiz eder.
4.2.Yarışma ve karşılaşma psikolojisi konularını analiz eder.
4.3.Saldırganlık, bağımlılık ve sağlıksız davranışların sporla ilişkisini analiz eder.
5.Spor psikolojisi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor psikolojisi alanındaki yöntem ve teknikleri değerlendirir ve yorumlar.
5.2.Spor psikolojisi uygulamalarını ve performans geliştirme tekniklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.3.Psikolojik iyi oluşun sporcu performansına etkisini derinlemesine değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar
2Kişilik ve Spor
3Motivasyon ve Motivasyon Kuramları
4Konsantrasyon, Dikkat ve Odaklanma
5Stres ve Kaygı
6Grup Dinamikleri ve Grup Sargınlığı
7 Psikolojik Beceri Antrenmanı
8Yarışma ve Karşılaşma psikolojisi
9Performansın Geliştirme Teknikleri
10 Spor Sakatlıkları ve Psikolojisi
11Psikolojik İyi Oluş
12Sporda Saldırganlık
13 Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar
14Tükenmişlik ve Sürantrenman
Kaynak
-Karageorghis C. I. & Terry P. C. (2017). Spor Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. -Yeltepe Ercan, H. (2013). Spor ve Egzersiz Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. -Aktepe, K. (2013). Sporda Zihinsel Antrenman. Nobel Akademik Yayıncılık. -Weinberg, R. S. & Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme5630
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR PSİKOLOJİSİSY1212498Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Uğur DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji biliminin ve spor psikolojisinin sportif performans gelişimi üzerine etkilerini bilme ve alanında edindiği temel bilgileri sporcuların performanslarını arttırmak için kullanma becerisi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar,Kişilik ve Spor,Motivasyon ve Motivasyon Kuramları,Konsantrasyon, Dikkat ve Odaklanma,Stres ve Kaygı,Grup Dinamikleri ve Grup Sargınlığı, Psikolojik Beceri Antrenmanı,Yarışma ve Karşılaşma psikolojisi,Performansın Geliştirme Teknikleri, Spor Sakatlıkları ve Psikolojisi,Psikolojik İyi Oluş,Sporda Saldırganlık, Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar,Tükenmişlik ve Sürantrenman; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor psikolojisi tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor psikolojisi kavramını ve temel kavramları tanımlar.
1.2.Psikoloji biliminin ne olduğunu açıklar.
1.3.Spor psikolojisinin sportif performansa etkilerini temel düzeyde anlar.
2.Spor psikolojisinin tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kişilik, motivasyon, konsantrasyon, stres ve diğer temel kavramları anlar.
2.2.Psikolojik beceri antrenmanının amacını ve önemini kavrar.
2.3.Grup dinamikleri ve grup sargınlığı konularını anlar.
3.Spor psikolojisinin temel kavramlarını ve tekniklerini pratik olarak kullanabilecektir.A
3.1.Psikolojik beceri antrenmanı ve performansın geliştirilmesi tekniklerini uygular.
3.2.Spor psikolojisinin sporcuların performanslarını artırmak için nasıl kullanılabileceğini uygulamalı örneklerle açıklar.
3.3.Psikolojik iyi oluşun sporcular için neden önemli olduğunu uygulamalı örneklerle değerlendirir.
4.Spor psikolojisi ve ilgili alanlarla ilişkisini değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Spor sakatlıkları ve psikolojisi ilişkisini analiz eder.
4.2.Yarışma ve karşılaşma psikolojisi konularını analiz eder.
4.3.Saldırganlık, bağımlılık ve sağlıksız davranışların sporla ilişkisini analiz eder.
5.Spor psikolojisi ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor psikolojisi alanındaki yöntem ve teknikleri değerlendirir ve yorumlar.
5.2.Spor psikolojisi uygulamalarını ve performans geliştirme tekniklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.3.Psikolojik iyi oluşun sporcu performansına etkisini derinlemesine değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar
2Kişilik ve Spor
3Motivasyon ve Motivasyon Kuramları
4Konsantrasyon, Dikkat ve Odaklanma
5Stres ve Kaygı
6Grup Dinamikleri ve Grup Sargınlığı
7 Psikolojik Beceri Antrenmanı
8Yarışma ve Karşılaşma psikolojisi
9Performansın Geliştirme Teknikleri
10 Spor Sakatlıkları ve Psikolojisi
11Psikolojik İyi Oluş
12Sporda Saldırganlık
13 Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar
14Tükenmişlik ve Sürantrenman
Kaynak
-Karageorghis C. I. & Terry P. C. (2017). Spor Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. -Yeltepe Ercan, H. (2013). Spor ve Egzersiz Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. -Aktepe, K. (2013). Sporda Zihinsel Antrenman. Nobel Akademik Yayıncılık. -Weinberg, R. S. & Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
X
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24