Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR HUKUKU SY1212495Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Dilay UNAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMevzuatları göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapısını inceleyebilecek ve spor ile diğer alanların hukuksal ilişkilerini yorumlayabilecek bilgiyi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Hukukunun Amacı, Kaynakları ve Özellikleri,Türk Spor Teşkilatı ve Spor Kulüpleri,Milliyetçilik, Milliyetçiliğin Çeşitleri ve Çok Kültürlülük,Siyasal İdeolojiler (Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm, Faşizm, Anarşizm ve Feminizm),Spor Federasyonlarının Organları, Görev ve Yetkileri,Spor Kulüplerinin Organları, Görev ve Yetkileri,Spor Sözleşmeleri ile Sporcuların Transfer İşlemleri, Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize İşlemleri,Spor Sözleşmeleri Örneklerinin İncelenmesi, Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize Örneklerinin İncelenmesi,Spor Faaliyetlerinde Disiplinin Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler,Doping Kontrolü ve Hukuki Sonuçları,Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar,Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor hukukunun amacını, özelliklerini ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor hukukunun amacını tanımlar.
1.2.Spor hukukunun kaynaklarını ve özelliklerini açıklar.
1.3.Türk spor teşkilatı ve spor kulüpleri hakkında bilgi sahibi olur.
1.4.Siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, faşizm, anarşizm ve feminizm) tanır.
2.Spor hukukunun tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Spor hukukunun amacını ve işleyişini anlar.
2.2.Spor federasyonlarının ve spor kulüplerinin organları, görevleri ve yetkilerini kavrar.
2.3.Siyasal ideolojilerin spor ve hukuk üzerindeki etkisini anlar.
3.Spor hukukunu uygulamalarını pratik olarak becerebilecektir.A
3.1.Sporcuların transfer işlemlerini yapabilir.
3.2.Sporcuların tescil, lisans ve vize işlemlerini gerçekleştirebilir.
3.3.Spor sözleşmeleri ve örneklerini inceleyebilir.
4.Spor hukuku alanındaki teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.H
4.1.Spor hukuku çerçevesinde doping kontrolü ve uyuşmazlıkların örnek olay analizini yapar.13, 4
4.2.Sporculardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarını analiz eder.
5.Spor hukuku ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor hukuku ve siyaset ilişkisini derinlemesine değerlendirir.
5.2.Uluslararası spor organizasyonlarının yapısını kritik eder ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Hukukunun Amacı, Kaynakları ve Özellikleri
2Türk Spor Teşkilatı ve Spor Kulüpleri
3Milliyetçilik, Milliyetçiliğin Çeşitleri ve Çok Kültürlülük
4Siyasal İdeolojiler (Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm, Faşizm, Anarşizm ve Feminizm)
5Spor Federasyonlarının Organları, Görev ve Yetkileri
6Spor Kulüplerinin Organları, Görev ve Yetkileri
7Spor Sözleşmeleri ile Sporcuların Transfer İşlemleri
8 Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize İşlemleri
9Spor Sözleşmeleri Örneklerinin İncelenmesi
10 Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize Örneklerinin İncelenmesi
11Spor Faaliyetlerinde Disiplinin Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler
12Doping Kontrolü ve Hukuki Sonuçları
13Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar
14Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları
Kaynak
Avcı, M. (2013). Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık.
www.mevzuat.gov.tr www.resmigazete.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
X
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme6424
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı236
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR HUKUKU SY1212495Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Dilay UNAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMevzuatları göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapısını inceleyebilecek ve spor ile diğer alanların hukuksal ilişkilerini yorumlayabilecek bilgiyi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Hukukunun Amacı, Kaynakları ve Özellikleri,Türk Spor Teşkilatı ve Spor Kulüpleri,Milliyetçilik, Milliyetçiliğin Çeşitleri ve Çok Kültürlülük,Siyasal İdeolojiler (Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm, Faşizm, Anarşizm ve Feminizm),Spor Federasyonlarının Organları, Görev ve Yetkileri,Spor Kulüplerinin Organları, Görev ve Yetkileri,Spor Sözleşmeleri ile Sporcuların Transfer İşlemleri, Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize İşlemleri,Spor Sözleşmeleri Örneklerinin İncelenmesi, Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize Örneklerinin İncelenmesi,Spor Faaliyetlerinde Disiplinin Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler,Doping Kontrolü ve Hukuki Sonuçları,Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar,Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor hukukunun amacını, özelliklerini ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Spor hukukunun amacını tanımlar.
1.2.Spor hukukunun kaynaklarını ve özelliklerini açıklar.
1.3.Türk spor teşkilatı ve spor kulüpleri hakkında bilgi sahibi olur.
1.4.Siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, faşizm, anarşizm ve feminizm) tanır.
2.Spor hukukunun tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Spor hukukunun amacını ve işleyişini anlar.
2.2.Spor federasyonlarının ve spor kulüplerinin organları, görevleri ve yetkilerini kavrar.
2.3.Siyasal ideolojilerin spor ve hukuk üzerindeki etkisini anlar.
3.Spor hukukunu uygulamalarını pratik olarak becerebilecektir.A
3.1.Sporcuların transfer işlemlerini yapabilir.
3.2.Sporcuların tescil, lisans ve vize işlemlerini gerçekleştirebilir.
3.3.Spor sözleşmeleri ve örneklerini inceleyebilir.
4.Spor hukuku alanındaki teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.H
4.1.Spor hukuku çerçevesinde doping kontrolü ve uyuşmazlıkların örnek olay analizini yapar.13, 4
4.2.Sporculardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarını analiz eder.
5.Spor hukuku ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.A
5.1.Spor hukuku ve siyaset ilişkisini derinlemesine değerlendirir.
5.2.Uluslararası spor organizasyonlarının yapısını kritik eder ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Hukukunun Amacı, Kaynakları ve Özellikleri
2Türk Spor Teşkilatı ve Spor Kulüpleri
3Milliyetçilik, Milliyetçiliğin Çeşitleri ve Çok Kültürlülük
4Siyasal İdeolojiler (Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm, Faşizm, Anarşizm ve Feminizm)
5Spor Federasyonlarının Organları, Görev ve Yetkileri
6Spor Kulüplerinin Organları, Görev ve Yetkileri
7Spor Sözleşmeleri ile Sporcuların Transfer İşlemleri
8 Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize İşlemleri
9Spor Sözleşmeleri Örneklerinin İncelenmesi
10 Sporcuların Tescil, Lisans ve Vize Örneklerinin İncelenmesi
11Spor Faaliyetlerinde Disiplinin Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler
12Doping Kontrolü ve Hukuki Sonuçları
13Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar
14Spor Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları
Kaynak
Avcı, M. (2013). Türk Spor Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık.
www.mevzuat.gov.tr www.resmigazete.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
X
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
X
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24