Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR PAZARLAMASISY1212497Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor yoluyla yapılan pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Pazarlama Kavramı ile Pazar Türleri ve Temel İşlevleri ,Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler,Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma,Spor Pazarlaması Kavramı ,Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi, Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme,Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma,Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları,Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri,Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
, Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
, Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
,Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama ,Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Pazarlama ve spor pazarlamasının tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Pazarlama kavramını ve temel işlevlerini tanımlar.
1.2.Pazar bölümlendirme ve pazar konumlandırma konularını açıklar.
1.3.Spor pazarlamasının ne olduğunu ve temel kavramlarını açıklar.
2.Pazarlama ve spor pazarlama anlayışının tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Pazarlama anlayışındaki değişim ve gelişmeleri kavrar.
2.2.Pazarlama karması kavramını anlar.
2.3.Spor pazarlamasının nasıl farklılaştığını anlar.
3.Spor pazarlamasının temel uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.F, H
3.1.Pazar araştırması ve cazip pazar fırsatlarının analizi yapar.
3.2.Spor hizmetlerinde pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi yapar.
3.3.Spor işletmelerinde hizmet pazarlaması ve pazarlama yöntemlerini uygular.
3.4.Sponsorluk ve markalaşma yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak inceleyerek öğrenci projeleri sunar.
4.Spor pazarlaması alanındaki stratejileri ve örnek uygulamaları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.19
4.1.Sporcu yoluyla pazarlama stratejilerini analiz eder.
4.2.Spor pazarlamasına yönelik tasarım çalışmalarını inceler.
4.3.Kampanya planlama ve yürütme stratejilerini değerlendirir.
5.Spor pazarlaması ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve stratejiler geliştirebilecektir.10, 19
5.1.Spor sektöründe kampanya planlaması ve yürütme stratejilerini projeleri üzerinden değerlendirir.
5.2.Spor pazarlaması alanında kendi stratejilerini oluşturur ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama Kavramı ile Pazar Türleri ve Temel İşlevleri
2Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler
3Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma
4Spor Pazarlaması Kavramı
5Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi
6 Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme
7Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
8Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları
9Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri
10Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
11 Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
12 Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
13Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama
14Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi
Kaynak
-Argan, M. & Katırcı, H. (2008).Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. -Bridgewater, S. (2012). Futbol Markaları. (Çeviren: Aydeniz L.) Brandaga Yayınları. -Rein, I., Kotler, P., Shıelds, B. (2007). İşte Taraftar İşte Marketing. MediaCat. İstanbul. -Serarslan, M. Z. (2009). Futbol Pazarlaması. TFF FGM Futbol Eğitim Yayınları. İstanbul. -Varinli, İ. (2008). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Detay Yayıncılık. Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4520
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi339
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(105/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR PAZARLAMASISY1212497Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor yoluyla yapılan pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Pazarlama Kavramı ile Pazar Türleri ve Temel İşlevleri ,Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler,Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma,Spor Pazarlaması Kavramı ,Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi, Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme,Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma,Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları,Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri,Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
, Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
, Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
,Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama ,Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Pazarlama ve spor pazarlamasının tanımını ve ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.A
1.1.Pazarlama kavramını ve temel işlevlerini tanımlar.
1.2.Pazar bölümlendirme ve pazar konumlandırma konularını açıklar.
1.3.Spor pazarlamasının ne olduğunu ve temel kavramlarını açıklar.
2.Pazarlama ve spor pazarlama anlayışının tarihsel gelişimini, uygulama süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Pazarlama anlayışındaki değişim ve gelişmeleri kavrar.
2.2.Pazarlama karması kavramını anlar.
2.3.Spor pazarlamasının nasıl farklılaştığını anlar.
3.Spor pazarlamasının temel uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.F, H
3.1.Pazar araştırması ve cazip pazar fırsatlarının analizi yapar.
3.2.Spor hizmetlerinde pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi yapar.
3.3.Spor işletmelerinde hizmet pazarlaması ve pazarlama yöntemlerini uygular.
3.4.Sponsorluk ve markalaşma yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak inceleyerek öğrenci projeleri sunar.
4.Spor pazarlaması alanındaki stratejileri ve örnek uygulamaları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.19
4.1.Sporcu yoluyla pazarlama stratejilerini analiz eder.
4.2.Spor pazarlamasına yönelik tasarım çalışmalarını inceler.
4.3.Kampanya planlama ve yürütme stratejilerini değerlendirir.
5.Spor pazarlaması ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve stratejiler geliştirebilecektir.10, 19
5.1.Spor sektöründe kampanya planlaması ve yürütme stratejilerini projeleri üzerinden değerlendirir.
5.2.Spor pazarlaması alanında kendi stratejilerini oluşturur ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama Kavramı ile Pazar Türleri ve Temel İşlevleri
2Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler
3Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma
4Spor Pazarlaması Kavramı
5Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi
6 Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme
7Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
8Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları
9Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri
10Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
11 Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
12 Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
13Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama
14Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi
Kaynak
-Argan, M. & Katırcı, H. (2008).Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. -Bridgewater, S. (2012). Futbol Markaları. (Çeviren: Aydeniz L.) Brandaga Yayınları. -Rein, I., Kotler, P., Shıelds, B. (2007). İşte Taraftar İşte Marketing. MediaCat. İstanbul. -Serarslan, M. Z. (2009). Futbol Pazarlaması. TFF FGM Futbol Eğitim Yayınları. İstanbul. -Varinli, İ. (2008). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Detay Yayıncılık. Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
X
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
X
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24