Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SU SPORLARI1+224
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Osman ALİM, Öğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere; su sporları branşları hakkında teorik bilgilerin verilmesi, temel teknik ve uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kano Branşı Tanıtımı ,Durgun Su Kano ve Akar Su Kano Tanıtımı ,Deniz Kanosu ve Dragon Boat Tanıtımı,Durgun Su ve Akar Su Kano Uygulama Alanları, Yarışma Kuralları ,Deniz Kanosu ve Dragon Boat Uygulama Alanları ve Yarışma Kuralları,Acil Durum Kano Uygulamaları ve Teknik Müdahale Yöntemleri
,Deniz Kanosu Kullanımı ve Teknik Detayların Anlatılması,Ekipman Tanıtımı ve Kullanım Becerisi,Kürek Tekniği ve Kanoya İniş Uygulaması ,Denge ve Kürek Tekniğinin Doğru Uygulanması,Dönüş ve Teknenin Su Üzerindeki Hareketinin Öğrenilmesi,Zorlu Şartlarda Kanoya İniş ve Kanodan Çıkış Becerilerinin Öğrenilmesi,Kanodan Düşme ve Tekrar Kanoya Binme Becerilerinin Öğrenilmesi,Genel Değerlendirme ve Öğrenme Yeterliliğinin Tespit Edilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kano Branşı Tanıtımı
2Durgun Su Kano ve Akar Su Kano Tanıtımı
3Deniz Kanosu ve Dragon Boat Tanıtımı
4Durgun Su ve Akar Su Kano Uygulama Alanları, Yarışma Kuralları
5Deniz Kanosu ve Dragon Boat Uygulama Alanları ve Yarışma Kuralları
6Acil Durum Kano Uygulamaları ve Teknik Müdahale Yöntemleri
7Deniz Kanosu Kullanımı ve Teknik Detayların Anlatılması
8Ekipman Tanıtımı ve Kullanım Becerisi
9Kürek Tekniği ve Kanoya İniş Uygulaması
10Denge ve Kürek Tekniğinin Doğru Uygulanması
11Dönüş ve Teknenin Su Üzerindeki Hareketinin Öğrenilmesi
12Zorlu Şartlarda Kanoya İniş ve Kanodan Çıkış Becerilerinin Öğrenilmesi
13Kanodan Düşme ve Tekrar Kanoya Binme Becerilerinin Öğrenilmesi
14Genel Değerlendirme ve Öğrenme Yeterliliğinin Tespit Edilmesi
Kaynak
- 1. Kademe Antrenör Kurs Ders Notları. - 2. Kademe Antrenör El Kitabı – Csaba Szanto. - ICF (Uluslararası Kano Federasyonu). - Racing Canoeing, 1980. - Csaba Szanto, 2005. - TKF ( Türkiye Kano Federasyonu).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu