Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSEL SPORLAR - RİTİM EĞİTİMİ VE DANS-Güz Dönemi1+224
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin YardımcılarıÖğrencilere farklı müzik ve dans türlerini tanıtmak, hareket becerilerini kullanarak yaratıcı ve estetik dans kompozisyonları uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı ,Dansın Tanımı ve Tarihçesi ,Basit Ritimleri Tanıma ve Müzikle Kullanma ,Isınma ve Gerdirme Egzersizleri, Hareket Kombinasyonları Grup Egzersizleri,Adımlama Teknikleri, (Yol Katetmeler, Sekmeler ve Hoplamalar, Salınımlar ve Daireler, Dönüşler),Temel Vücut Hareketleri, Temel Kol ve Ayak Pozisyonları,Dans Kompozisyonları ve Koreografi, Hareketlerin Mantıksal Bağlantıları ve Akıcılık,Hareket Gruplarını Birleştirerek Koreografi Oluşturma Uygulamalar,Pratik Uygulamalar Modern Dansın Temel Teknikleri,Cha Cha Cha Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Tango Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Vals Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Salsa Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Kareografi Çalışmaları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11, 5, 6, 8D, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı
2Dansın Tanımı ve Tarihçesi
3Basit Ritimleri Tanıma ve Müzikle Kullanma
4Isınma ve Gerdirme Egzersizleri, Hareket Kombinasyonları Grup Egzersizleri
5Adımlama Teknikleri, (Yol Katetmeler, Sekmeler ve Hoplamalar, Salınımlar ve Daireler, Dönüşler)
6Temel Vücut Hareketleri, Temel Kol ve Ayak Pozisyonları
7Dans Kompozisyonları ve Koreografi, Hareketlerin Mantıksal Bağlantıları ve Akıcılık
8Hareket Gruplarını Birleştirerek Koreografi Oluşturma UygulamalarKareografi Videoları İzleme
9Pratik Uygulamalar Modern Dansın Temel Teknikleri
10Cha Cha Cha Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
11Tango Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
12Vals Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
13Salsa Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
14Kareografi Çalışmaları
Kaynak
Özkan N, 2006, Ritim Eğitimi ve Modern Dans, 2.Baskı, Nobel Yayın Akademik Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSEL SPORLAR - RİTİM EĞİTİMİ VE DANS-Güz Dönemi1+224
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin YardımcılarıÖğrencilere farklı müzik ve dans türlerini tanıtmak, hareket becerilerini kullanarak yaratıcı ve estetik dans kompozisyonları uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı ,Dansın Tanımı ve Tarihçesi ,Basit Ritimleri Tanıma ve Müzikle Kullanma ,Isınma ve Gerdirme Egzersizleri, Hareket Kombinasyonları Grup Egzersizleri,Adımlama Teknikleri, (Yol Katetmeler, Sekmeler ve Hoplamalar, Salınımlar ve Daireler, Dönüşler),Temel Vücut Hareketleri, Temel Kol ve Ayak Pozisyonları,Dans Kompozisyonları ve Koreografi, Hareketlerin Mantıksal Bağlantıları ve Akıcılık,Hareket Gruplarını Birleştirerek Koreografi Oluşturma Uygulamalar,Pratik Uygulamalar Modern Dansın Temel Teknikleri,Cha Cha Cha Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Tango Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Vals Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Salsa Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler,Kareografi Çalışmaları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11, 5, 6, 8D, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgiler, Literatür Tanıtımı
2Dansın Tanımı ve Tarihçesi
3Basit Ritimleri Tanıma ve Müzikle Kullanma
4Isınma ve Gerdirme Egzersizleri, Hareket Kombinasyonları Grup Egzersizleri
5Adımlama Teknikleri, (Yol Katetmeler, Sekmeler ve Hoplamalar, Salınımlar ve Daireler, Dönüşler)
6Temel Vücut Hareketleri, Temel Kol ve Ayak Pozisyonları
7Dans Kompozisyonları ve Koreografi, Hareketlerin Mantıksal Bağlantıları ve Akıcılık
8Hareket Gruplarını Birleştirerek Koreografi Oluşturma UygulamalarKareografi Videoları İzleme
9Pratik Uygulamalar Modern Dansın Temel Teknikleri
10Cha Cha Cha Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
11Tango Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
12Vals Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
13Salsa Temel Adımlar ve Sıralı Hareketler
14Kareografi Çalışmaları
Kaynak
Özkan N, 2006, Ritim Eğitimi ve Modern Dans, 2.Baskı, Nobel Yayın Akademik Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24