Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TAKIM SPORLARI-FUTBOL1+224
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Muzaffer Gökhan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Futbolun Tanımı, Dünyada ve Türkiye'de Futbolun Tarihsel Gelişimi,Futbol Oyun Kuralları ve Oyun Alanı Ölçüleri Bilgisi,Futbola Özgü Isınma ve Streching,Futbolda Teknik,Futbolda Topa Yatkınlık Çalışmaları,Topsuz Çalışmalar (Koşma, Atlama, Yön Değiştirme, Vücut Çalımı),Ayak İçi, Ayak İç Üstü ile Vuruşlar,Ayak Üstü Ve Ayak Dışı İle Vuruşlar,Ayak İçi, Üstü ile Yapılan Top Kontrolleri,Ayak Dışı, Tabanı ile Yapılan Top Kontrolleri,Diz, Göğüs ve Kafa ile Yapılan Top Kontrolleri,Futbol Öğretim İlke ve Yöntemleri,Günlük- Haftalık Antrenman Planlaması,Aylık Antrenman Planlaması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Futbolun Tanımı, Dünyada ve Türkiye'de Futbolun Tarihsel Gelişimi
2Futbol Oyun Kuralları ve Oyun Alanı Ölçüleri Bilgisi
3Futbola Özgü Isınma ve Streching
4Futbolda Teknik
5Futbolda Topa Yatkınlık Çalışmaları
6Topsuz Çalışmalar (Koşma, Atlama, Yön Değiştirme, Vücut Çalımı)
7Ayak İçi, Ayak İç Üstü ile Vuruşlar
8Ayak Üstü Ve Ayak Dışı İle Vuruşlar
9Ayak İçi, Üstü ile Yapılan Top Kontrolleri
10Ayak Dışı, Tabanı ile Yapılan Top Kontrolleri
11Diz, Göğüs ve Kafa ile Yapılan Top Kontrolleri
12Futbol Öğretim İlke ve Yöntemleri
13Günlük- Haftalık Antrenman Planlaması
14Aylık Antrenman Planlaması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu