Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SPONSORLUĞU-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Barış Emrah KAYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor endüstrisi organizasyonlarında ki sponsorluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi ,Sponsor Aramak,Sponsorluk ve İletişim,Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler,Spor Sponsorluğu ve Reklam,Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama,Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma,Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek,Sponsorluk Anlaşması,Olimpik Sponsorluk Fırsatları,Bireysel Sporcu Sponsorluğu,Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi,Profesyonel Sponsorluk Örnekleri,Spor Sponsorluk Örnekleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor sponsorluğunun tanımını ve genel kavramlarını açıklayabilecektir.A
1.1.Sponsorluk kavramını tanımlar.
1.2.Sponsorluk gelişimi hakkında temel bilgilere sahip olur.
1.3.Spor sponsorluğunun spor endüstrisi organizasyonlarındaki rolünü anlar.
2.Spor sponsorluğunun temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Sponsor arama süreçlerini anlar.
2.2.Sponsorluk ile iletişim, halkla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama ve satış tutundurmanın nasıl ilişkilendirildiğini kavrar.
2.3.Olimpik sponsorluk fırsatlarını anlayarak bu alandaki önemini kavrar.
3.Spor sponsorluğunun uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.H
3.1.Sponsor gereksinimlerini belirleme konusunda pratiğe dönük örneklerle çalışır.
3.2.Sponsorluk anlaşmalarını nasıl oluşturulduğunu öğrenir ve uygular.
3.3.Profesyonel ve spor sponsorluk örnekleri üzerinden gerçek dünya uygulamalarını analiz eder.
4.Spor sponsorluğu alanındaki temel kavramları ve süreçlerini değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Sponsorluk etkililiğinin değerlendirilmesi konusunda analitik bir yaklaşım geliştirir.
4.2.Spor sponsorluğunun organizasyonlar ve sporcular üzerindeki etkilerini inceleyerek analiz eder.
5.Spor sponsorluğu ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A
5.1.Sponsorluk stratejilerini ve uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.2.Spor sponsorluğunun gelecekteki trendleri hakkında yorum yapar ve bu alandaki gelişmeleri öngörür.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi
2Sponsor Aramak
3Sponsorluk ve İletişim
4Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler
5Spor Sponsorluğu ve Reklam
6Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama
7Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma
8Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek
9Sponsorluk Anlaşması
10Olimpik Sponsorluk Fırsatları
11Bireysel Sporcu Sponsorluğu
12Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi
13Profesyonel Sponsorluk Örnekleri
14Spor Sponsorluk Örnekleri
Kaynak
-Argan, M. (2003). Spor Sponsorluğu Yönetimi. Detay Yayıncılık. -Avunduk, Y.( 2021). Sponsorluk Yönetimi. Gazi Kitabevi. -Ekizoğlu, E. (2023).360° Spor Pazarlaması ve Sponsorluk. Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme5630
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi236
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR SPONSORLUĞU-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Barış Emrah KAYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor endüstrisi organizasyonlarında ki sponsorluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi ,Sponsor Aramak,Sponsorluk ve İletişim,Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler,Spor Sponsorluğu ve Reklam,Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama,Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma,Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek,Sponsorluk Anlaşması,Olimpik Sponsorluk Fırsatları,Bireysel Sporcu Sponsorluğu,Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi,Profesyonel Sponsorluk Örnekleri,Spor Sponsorluk Örnekleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor sponsorluğunun tanımını ve genel kavramlarını açıklayabilecektir.A
1.1.Sponsorluk kavramını tanımlar.
1.2.Sponsorluk gelişimi hakkında temel bilgilere sahip olur.
1.3.Spor sponsorluğunun spor endüstrisi organizasyonlarındaki rolünü anlar.
2.Spor sponsorluğunun temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Sponsor arama süreçlerini anlar.
2.2.Sponsorluk ile iletişim, halkla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama ve satış tutundurmanın nasıl ilişkilendirildiğini kavrar.
2.3.Olimpik sponsorluk fırsatlarını anlayarak bu alandaki önemini kavrar.
3.Spor sponsorluğunun uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.H
3.1.Sponsor gereksinimlerini belirleme konusunda pratiğe dönük örneklerle çalışır.
3.2.Sponsorluk anlaşmalarını nasıl oluşturulduğunu öğrenir ve uygular.
3.3.Profesyonel ve spor sponsorluk örnekleri üzerinden gerçek dünya uygulamalarını analiz eder.
4.Spor sponsorluğu alanındaki temel kavramları ve süreçlerini değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir.A
4.1.Sponsorluk etkililiğinin değerlendirilmesi konusunda analitik bir yaklaşım geliştirir.
4.2.Spor sponsorluğunun organizasyonlar ve sporcular üzerindeki etkilerini inceleyerek analiz eder.
5.Spor sponsorluğu ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A
5.1.Sponsorluk stratejilerini ve uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.2.Spor sponsorluğunun gelecekteki trendleri hakkında yorum yapar ve bu alandaki gelişmeleri öngörür.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi
2Sponsor Aramak
3Sponsorluk ve İletişim
4Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler
5Spor Sponsorluğu ve Reklam
6Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama
7Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma
8Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek
9Sponsorluk Anlaşması
10Olimpik Sponsorluk Fırsatları
11Bireysel Sporcu Sponsorluğu
12Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi
13Profesyonel Sponsorluk Örnekleri
14Spor Sponsorluk Örnekleri
Kaynak
-Argan, M. (2003). Spor Sponsorluğu Yönetimi. Detay Yayıncılık. -Avunduk, Y.( 2021). Sponsorluk Yönetimi. Gazi Kitabevi. -Ekizoğlu, E. (2023).360° Spor Pazarlaması ve Sponsorluk. Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24