Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMI2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, kurumların, kurumsal iletişim bölümlerinde gereksinim duyduğu danışman ve elemanlara, kurum içi/dışı iletişim kanallarında spor unsurlarından yararlanma, hedef belirleme ve geri dönüş sağlama yöntemleri ile ilgili, teorik ve pratik beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim Kanalları,Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu,Spor Sponsorlukları,Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları,Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi,Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı,Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım,Kurum içi iletişimde sporun kullanımı,Örnek Çalışma,Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi,Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar,Olimpizm ve Kurumsal İletişim,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kurumsal İletişim ve Tanıtım kavramlarına hakim olur.1A
2.Sporun, bir iletişim aracı olarak kurumsal iletişimde kullanımını öğrenir.1A
3.Tanıtımda, sporun gücü nedir sorusuna yanıt alır.1, 2A
4.Kurum içi çalışmalarda sporun kullanımını öğrenir.1A
5.Kurumsal imaj ve itibar yönetimi unsurları arasında, sporun kullanım alanlarına girer.1A
6.Halkla ilişkiler alanındaki teknik, yöntem ve araçları bilir, kullanır.1A
7.Sektör örneklemeleri ile, geri dönüş hedeflemeyi bilir.1, 16A
8.Sponsorluk çalışmalarını, kurumsal iletişim ile birleştirir.1, 16A, C
9.İlgili uygulamaları planlayabilir ve uygulayabilir.1A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim Kanalları
2Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu
3Spor Sponsorlukları
4Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları
5Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi
6Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı
7Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım
8Kurum içi iletişimde sporun kullanımı
9Örnek Çalışma
10Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi
11Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar
12Olimpizm ve Kurumsal İletişim
13Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
14Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
Kaynak
Ders Slaytları, görsel anlatım, örnek olaylar
Vyv Simson & Andrew Jennings “Olimpiyatlar, Sahtekarlık ve Mafia”, Atilla Erdemli “İnsan, Spor ve Olimpizm” Tuğrul Akşar “Endüstriyel Futbol”

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu