Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR ORGANİZASYONLARININ YÖNETİMİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK, Öğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor yönetimi içerisinde yer alan organizasyon faaliyetlerine yönelik bilgilenmeleri ve edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Organizasyon Kavramı ve Tanımı
,Spor Organizasyonu Kavramı ve Tanımı ,Ülkemiz Sporunda İlk Örgütlenmeler,Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri ,Millî Eğitim Bakanlığı Spor Faaliyetleri,Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ,Mahalli İdarelerde Spor ,Spor Organizasyonlarının Planlanması,Spor Organizasyonlarının Yönetimi,Spor Organizasyonlarını Oluşturan Unsurlar,Ulusal Spor Organizasyonları,Uluslararası Spor Organizasyonları,Üniversiteler Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları, Yerel Bölgesel ve Ulusal Spor Organizasyonlarının Farklılaşması ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Organizasyon Kavramı ve Tanımı
2Spor Organizasyonu Kavramı ve Tanımı
3Ülkemiz Sporunda İlk Örgütlenmeler
4Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
5Millî Eğitim Bakanlığı Spor Faaliyetleri
6Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
7Mahalli İdarelerde Spor
8Spor Organizasyonlarının Planlanması
9Spor Organizasyonlarının Yönetimi
10Spor Organizasyonlarını Oluşturan Unsurlar
11Ulusal Spor Organizasyonları
12Uluslararası Spor Organizasyonları
13Üniversiteler Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları
14 Yerel Bölgesel ve Ulusal Spor Organizasyonlarının Farklılaşması
Kaynak
-Şimşek M.Ş, Çelik A. (2019). Yönetim ve Organizasyon. 2.Baskı, Eğitim yayınevi. -Cankalp M. (2005). Sporda Yönetim Ve Organizasyon, 2. Baskı, Nobel Yayınevi. -Erdal R. (2017). Sporda Yönetişim & Organizasyon. 1. Baskı, Spor Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu