Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ3+034
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Cumartesi 13:30-14:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerde dönem sonu muhasebe işlemlerinin genel çerçevesinin aktarılmasıyla, tüm varlık ve kaynak kalemleri itibariyle dönem sonu işlemlerinin ayrı ayrı ele alınarak, dönem sonu finansal tablolarının (bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması becerilerinin kazanılması
Dersin İçeriğiBu ders; Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı,Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri,Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri, Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter, Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri, Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri,Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri,Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebede dönem sonu işlemlerini kavrar.1, 12A
2. Değerleme işlemlerini açıklar.1, 12A
3. Hesap kalemlerine ilişkin envanter işlemlerini ve kayıtlarını örnekler.1, 12, 15A
4. Dönem sonu finansal tablolarını hazırlayıp analiz eder.1, 12, 15, 18A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı
2Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri
3 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri
4Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri
5 Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
6 Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri
7 Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter
8 Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri
9 Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
10 Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri
11Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri
12Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri
13 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması
14 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme
Kaynak
Öğretim görevlisi ders notları
Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri Prof.Dr. Sami Karacan

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Muhasebe, hukuk, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
0
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
0
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
0
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
0
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
0
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
0
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
0
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat, diğer ilgili kanunlar , yönetmelikler muhasebenin ilke ve kavramları, uluslar arası standartlar ve kalite bilincine sahip olmak.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu