Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İlaçların tanıtımı ve pazarlanması konusunda ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün ihtiyacını karşılamaya yönelik nitelikli personel yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTP1124300 TEMEL FİZYOLOJİ Türkçe 2 3
TTP1125700 TEMEL FARMAKOLOJİ Türkçe 2 4
TTP1163550 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 2 6
TTP1141910 PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA Türkçe 3 4
TTP1164800 TEMEL TOKSİKOLOJİ Türkçe 2 4
TTP1124400 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 4
TTP1124700 İLETİŞİM Türkçe 2 2
TTP1124800 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
TTP1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
TTP1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
TTP1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
TTP1125970 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2 2
TTP1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
TTP1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTP1241920 SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
TTP1228700 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
TTP1213510 FARMAKOLOJİ I Türkçe 2 4
TTP1247830 ENFEKS. HASTALIKLARI VE STERİL. VE DEZENFEK. YÖNT. Türkçe 2 8
TTP1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
TTP1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
TTP1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTP2126510 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 4
TTP2141940 İLAÇ PAZARI VE SEKTÖREL PAZARLAMA UYGULAMALARI Türkçe 3 4
TTP2126530 TIBBİ CİHAZDA TANITIM VE PAZARLAMA Türkçe 2 2
TTP2126470 FARMAKOLOJİ II Türkçe 2 4
TTP2174500 HASTALIKLAR BİLGİSİ Türkçe 2 3
TTP2126520 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
TTP2174600 TEMEL BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 4
TTP2126540 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 4
TTP2141930 FİTOFARMASÖTİKLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLERE GİRİŞ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTP2276900 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Türkçe 2 5
TTP2226610 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
TTP2226570 FARMAKOLOJİ III Türkçe 2 4
TTP2226590 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 5
TTP2241960 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ İNGİLİZCE Türkçe 3 5
TTP2241950 TEMEL HUKUK Türkçe 2 5
TTP2226580 E-PAZARLAMA Türkçe 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanının gerektirdiği pazarlama iletişimini yerine getirir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları ilaç sektörü ve tıbbi cihaz sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 333444021
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 000030330
E-PAZARLAMA 535545303
FARMAKOLOJİ I 535540233
FARMAKOLOJİ II 535540233
FARMAKOLOJİ III 323343452
FİTOFARMASÖTİKLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLERE GİRİŞ 424432231
GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 535420000
HASTALIKLAR BİLGİSİ 313330010
İLAÇ PAZARI VE SEKTÖREL PAZARLAMA UYGULAMALARI 545444433
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 324341334
İŞ GÜVENLİĞİ 030340454
MESLEK ETİĞİ 452442425
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 433431303
PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA 433430213
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ 432410103
SUNUM TEKNİKLERİ 422415200
TEMEL BİYOİSTATİSTİK 202222000
TEMEL FARMAKOLOJİ 541442353
TEMEL FİZYOLOJİ 200120000
TEMEL HUKUK 552232325
TEMEL TOKSİKOLOJİ 302241051
TIBBİ CİHAZDA TANITIM VE PAZARLAMA 545543203
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEK ETİĞİ 252032225
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ İNGİLİZCE 404440000
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ UYGULAMA I 545543203
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMADA MESLEKİ UYGULAMA II 545543203
TIBBİ TERMİNOLOJİ 522350000
İlişkili ders sayısı / 30/371057685989846635670
İlişki ağırlığı333332233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu