Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ LAB. ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMA ESASLARI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Laboratuvar çalışma esaslarını kavramak,laboratuvarla ilgili genel bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Tıbbi laboratuvar tanımı kapsamı,laboratuvarda kullanılan malzemeler,2.Laboratuvar kuralları,3.Laboratuvar güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar,4.Çözelti hazırlama,5.Laboratuvar organizasyonu ve laboratuvar teknikerinin iş tanımı,6.Laboratuvar Ölçüm metodları,7.Kan alınması,antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri,8.Kalite kontrolü,cihazların bakımı(günlük,haftalık,aylık) ve temizlenmesi,9.Laboratuvarda yapılan testler 1,10.Laboratuvarda yapılan testler 2,11.Laboratuvarda yapılan testler 3,12.Analizlerde hata kaynakları,13.Laboratuvar test sonuçlarının yorumlanması, testlerin birbirleri ile ilişkilerine göre hangi testi tekrarlamalıyız?,14.Referans aralığı hesaplanması ve panik değerlerin bildirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Laboratuvar çalışma kurallarını tanımlayabilecektir. 1, 13, 2 A
2.Kendisiyle ilgili iş tanımını ve laboratuvar organizasyonunu tanımlayabilecektir. 1, 13 A
3.Laboratuvar ölçüm metodlarının prensiplerini sıralayabilecektir. 1, 13 A
8.Bu bilgi ile analitik yaklaşımları geliştirir. 1, 2 A
4. İş tanımı ve laboratuvar organizasyonu hakkında bilgi sahibi olur. 1, 13, 2 A
5. Laboratuar ölçüm yöntemlerinin esaslarını bilir. 1, 13, 2 A
6. Çalışılan rutin laboratuar tetkiklerini yorumlar. 1, 13 A
7. Uygun örneklem ve doğru test sonuçlarını yorum haline getirir. 1, 13 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Tıbbi laboratuvar tanımı kapsamı,laboratuvarda kullanılan malzemeler ders notlarının okunması
2 2.Laboratuvar kuralları ders notlarının okunması
3 3.Laboratuvar güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar ders notlarının okunması
4 4.Çözelti hazırlama ders notlarının okunması
5 5.Laboratuvar organizasyonu ve laboratuvar teknikerinin iş tanımı ders notlarının okunması
6 6.Laboratuvar Ölçüm metodları ders notlarının okunması
7 7.Kan alınması,antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri ders notlarının okunması
8 8.Kalite kontrolü,cihazların bakımı(günlük,haftalık,aylık) ve temizlenmesi ders notlarının okunması
9 9.Laboratuvarda yapılan testler 1 ders notlarının okunması
10 10.Laboratuvarda yapılan testler 2 ders notlarının okunması
11 11.Laboratuvarda yapılan testler 3 ders notlarının okunması
12 12.Analizlerde hata kaynakları ders notlarının okunması
13 13.Laboratuvar test sonuçlarının yorumlanması, testlerin birbirleri ile ilişkilerine göre hangi testi tekrarlamalıyız? ders notlarının okunması
14 14.Referans aralığı hesaplanması ve panik değerlerin bildirilmesi ders notlarının okunması
Kaynaklar
Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı(Prof.Dr.İdris Mehmetoğlu)
Biyokimya (Prof.Dr. Figen Gürdöl ve Evin Ademoğlu),Kolay Biyokimya (Paul C.Engel)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu