Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NÜKLEER TIP I2+8615
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Tamer ATASEVER
Dersi VerenlerProf.Dr. Tamer ATASEVER, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNükleer tıpta kullanılan temel yöntemler hakkında bilgi edinme
Dersin İçeriğiBu ders; Nükleer Tıp’a Giriş,Nükleer Tıp Yönünden Radyasyon İle İlgili Temel Kavramlar,Radyasyonun Deteksiyonu Ve Radyasyon Dedektörleri,Gama Kamera (SPECT, SPECT/BT) İle Görüntülemenin Temel Prensipleri,Pozitron Emisyon Tomografi (PET, PET/BT) İle Görüntülemenin Temel Prensipleri,Radyofarmasötik Kavramı Ve Radyofarmasötikler,Nükleer Tıp'ta Radyasyondan Korunmanın Temel Prensipleri,Endokrin Sistemde Görüntüleme Ve Tedavi İle İlgili Temel Bilgiler
,Dolaşım ve Solunum Sistemlerinde Görüntüleme İle İlgili Temel Bilgiler,Gastrointestinal Ve Üriner Sistemlerde Görüntüleme İlgili Temel Bilgiler,Beyin Perfüzyon Singtigrafisi İle İlgili Temel Bilgiler, PET/BT Uygulamaları I,PET/CT Uygulamaları II,Nükleer Tıp'ta Uygulanan Tedavilere Genel Bakış; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Radyasyonun temel özelliklerini açıklar.1, 12, 2A
2. Radyasyondan korunma hakkında bilgi sahibi olur.1, 2A
3. Temel görüntüleme cihazlarını çalışma prensiplerini bilir.1, 12, 3A
4. Cihazların kullanımını ve bakımını bilir.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nükleer Tıp’a GirişSunumlar
2Nükleer Tıp Yönünden Radyasyon İle İlgili Temel KavramlarSunumlar
3Radyasyonun Deteksiyonu Ve Radyasyon DedektörleriSunumlar
4Gama Kamera (SPECT, SPECT/BT) İle Görüntülemenin Temel PrensipleriSunumlar
5Pozitron Emisyon Tomografi (PET, PET/BT) İle Görüntülemenin Temel PrensipleriSunumlar
6Radyofarmasötik Kavramı Ve RadyofarmasötiklerSunumlar
7Nükleer Tıp'ta Radyasyondan Korunmanın Temel PrensipleriSunumlar
8Endokrin Sistemde Görüntüleme Ve Tedavi İle İlgili Temel Bilgiler
Sunumlar
9Dolaşım ve Solunum Sistemlerinde Görüntüleme İle İlgili Temel BilgilerSunumlar
10Gastrointestinal Ve Üriner Sistemlerde Görüntüleme İlgili Temel BilgilerSunumlar
11Beyin Perfüzyon Singtigrafisi İle İlgili Temel BilgilerSunumlar
12 PET/BT Uygulamaları ISunumlar
13PET/CT Uygulamaları IISunumlar
14Nükleer Tıp'ta Uygulanan Tedavilere Genel BakışSunumlar
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Nükleer Tıp fiziği ve klinik uygulamaları: (Mustafa Demir)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
X
0
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
X
0
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu