Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ TERMİNOLOJİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bade Cevriye BAHTİYAR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hanife PEKEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlıkla ilgili temel tanım, kavram ve konuların ve buna paralel olarak gerekli tıbbi terminolojinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri,2. Terminolojiye giriş,3. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar,4. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar,5. Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji(anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),6. Sindirim sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),7. Solunum sitemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),8. Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),9. Üriner sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),10. Genital sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),11. Endokrin sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),12. Sinir sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),13. Göz ve Kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),14. Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tanımlar.1, 3A, C
2. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.1, 2, 3A, C
3. Sağlığın belirleyicilerini değerlendirir.1, 2, 3A, C
4. Sağlığın geliştirilmesi yaklaşımını tanımlar.1, 2, 3A, C
5. Sağlık programlarını tartışır.1, 2, 3A, C
6. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar.1, 2, 3A, C
7. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder.1, 2, 3A, C
8. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır ve alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur.1, 2, 3A, C
9. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ayırt eder.1, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileriders notlarının okunması
22. Terminolojiye girişders notlarının okunması
33. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallarders notlarının okunması
44. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallarders notlarının okunması
55. Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji(anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
66. Sindirim sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
77. Solunum sitemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
88. Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
99. Üriner sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
1010. Genital sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
1111. Endokrin sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
1212. Sinir sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
1313. Göz ve Kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler)ders notlarının okunması
1414. Genel değerlendirme
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Polat M., Eroğlu F. Tıbbi Terminoloji. Dünya Tıp Kitabevi, 2015. 2. Ekinci S., Hatipoğlu H.G. Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders kitabı.6. Bs. Hatipoğlu Yayınevi, 2015. 3. Yrd. Doç Dr. A. Handan Dökmeci, Tıp dilinde yeni sözlük, Nobel Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
0
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
0
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu