Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEK ETİĞİ-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukukla ilgili temel kavramlar ,Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleri,Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...,Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki ,Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları ,Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,Kriz yönetimi,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikaları,Sağlık kültürü,İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 16, 9A
2. Etik sorunları açıklar. 16, 9A
3. Hukuki sorumlulukları açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hukukla ilgili temel kavramlar Ön Okuma
2Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleriÖn Okuma
3Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...Ön Okuma
4Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki Ön Okuma
5Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerÖn Okuma
6Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumluluklarıÖn Okuma
7Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları Ön Okuma
8Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemiÖn Okuma
9Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğiÖn Okuma
10Kriz yönetimiÖn Okuma
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖn Okuma
12Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikalarıÖn Okuma
13Sağlık kültürüÖn Okuma
14İletişim becerileriÖn Okuma
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Öğrenciler Tıbbi Fizik, Radyasyon Güvenliği, Anatomi, Radyolojik Anatomi, Tıbbi Görüntüleme ve Nükleer Tıp alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2
Görev ve sorumlulukları ile ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanan görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
4
Kazandığı temel bilgi birikimini ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
7
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
8
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme326
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(54/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEK ETİĞİ-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukukla ilgili temel kavramlar ,Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleri,Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...,Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki ,Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları ,Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,Kriz yönetimi,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikaları,Sağlık kültürü,İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 16, 9A
2. Etik sorunları açıklar. 16, 9A
3. Hukuki sorumlulukları açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hukukla ilgili temel kavramlar Ön Okuma
2Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleriÖn Okuma
3Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...Ön Okuma
4Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki Ön Okuma
5Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerÖn Okuma
6Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumluluklarıÖn Okuma
7Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları Ön Okuma
8Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemiÖn Okuma
9Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğiÖn Okuma
10Kriz yönetimiÖn Okuma
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖn Okuma
12Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikalarıÖn Okuma
13Sağlık kültürüÖn Okuma
14İletişim becerileriÖn Okuma
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Öğrenciler Tıbbi Fizik, Radyasyon Güvenliği, Anatomi, Radyolojik Anatomi, Tıbbi Görüntüleme ve Nükleer Tıp alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2
Görev ve sorumlulukları ile ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanan görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
4
Kazandığı temel bilgi birikimini ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
7
Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
8
Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:48Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:49