Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLK VE ACİL YARDIMDA FARMAKOLOJİEMA1282810Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Suphi BAHADIRLI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Suphi BAHADIRLI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere ilk ve acil yardımda kullanılacak farmakolojik ajanların etki mekanizmalarını, bu ajanların endikasyonlarını ve dozlarını, kontrendikasyonlarını, olası advers etkilerini ve ilaç etkileşimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Otonom sinir sistemine giriş.,Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar.,Parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar.,Antihipertansif ilaçlar.,Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar.,Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler.,Antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar.,Sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar.,Psikiyatrik hastalıkların ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar. ,Analjezikler.,Anestezik etkili ilaçlar, nöromusküler bloke edici ilaçlar.,Adrenal kortikosteroidler, cinsiyet hormonları.,Antidiyabetik ilaçlar, tiroid bezini etkileyen ilaçlar.,Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Analjezik ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini açıklar. 16, 19, 9A
Analjezik ve anestezik ilaçları tanımlar. 10, 16, 19, 9A
Analjeziklerin ve anesteziklerin etki mekanizmalarını tanımlar.10, 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarını açıklar. 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarının farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarını açıklar. 10, 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Otonom sinir sistemine giriş.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Antihipertansif ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
8Sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Psikiyatrik hastalıkların ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Analjezikler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Anestezik etkili ilaçlar, nöromusküler bloke edici ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Adrenal kortikosteroidler, cinsiyet hormonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Antidiyabetik ilaçlar, tiroid bezini etkileyen ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları,İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Sağlık Bilimleri için Farmakoloji- Dr. Öğr. Ü. A. Arzu SAYIN ŞAKUL, İstanbul Tıp Yayınevi-2021
Öğrencilerle paylaşılan ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar.
X
7
Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler717
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10110
Genel Sınav ve Hazırlığı15115
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLK VE ACİL YARDIMDA FARMAKOLOJİEMA1282810Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Suphi BAHADIRLI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Suphi BAHADIRLI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere ilk ve acil yardımda kullanılacak farmakolojik ajanların etki mekanizmalarını, bu ajanların endikasyonlarını ve dozlarını, kontrendikasyonlarını, olası advers etkilerini ve ilaç etkileşimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Otonom sinir sistemine giriş.,Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar.,Parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar.,Antihipertansif ilaçlar.,Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar.,Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler.,Antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar.,Sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar.,Psikiyatrik hastalıkların ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar. ,Analjezikler.,Anestezik etkili ilaçlar, nöromusküler bloke edici ilaçlar.,Adrenal kortikosteroidler, cinsiyet hormonları.,Antidiyabetik ilaçlar, tiroid bezini etkileyen ilaçlar.,Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Analjezik ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini açıklar. 16, 19, 9A
Analjezik ve anestezik ilaçları tanımlar. 10, 16, 19, 9A
Analjeziklerin ve anesteziklerin etki mekanizmalarını tanımlar.10, 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarını açıklar. 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarının farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Otonom ve santral sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarını açıklar. 10, 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Kardiyovasküler sistem ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Otonom sinir sistemine giriş.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Antihipertansif ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
8Sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Psikiyatrik hastalıkların ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Analjezikler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Anestezik etkili ilaçlar, nöromusküler bloke edici ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Adrenal kortikosteroidler, cinsiyet hormonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Antidiyabetik ilaçlar, tiroid bezini etkileyen ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları,İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Sağlık Bilimleri için Farmakoloji- Dr. Öğr. Ü. A. Arzu SAYIN ŞAKUL, İstanbul Tıp Yayınevi-2021
Öğrencilerle paylaşılan ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar.
X
7
Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 16/02/2024 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 16/02/2024 - 11:27