Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL FARMAKOLOJİEMA1163860Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neriman İpek SÖNMEZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hanife PEKEL
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıGenel farmakoloji ve ilaç toksisitesi konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.,2. İlaçların Farmasötik şekilleri.,3. İlaç Uygulama Yolları. ,4. İlaçların Emilimi. ,5. İlaçların Dağılımı. ,6. İlaçların Biyotransformasyonu. ,7. İlaçların Atılımı. ,8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi. ,9. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri. ,10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler. ,11.Farmakogenetik, Farmakovijilans. ,12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler. ,13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları. ,14.İlaç Alerjisi. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.12, 16, 9A, C
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.16, 19, 9A, C
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler.10, 16, 9A, C
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.16, 19, 9A, C
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 19, 9A
2.3.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini adlandırır.10, 16, 9A
3.2.İlaç alerjisini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 9A
3.3.İlaç alerjisini adlandırır.16, 9A
1. Farmakolojinin temel konularını özetleyebilecektir.10, 16, 19, 9A, C
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini özetleyebilecektir.16, 9A, C
3. İlaç alerjisi konularını özetleyebilecektir.16, 19, 9A, C
3.1. İlaç alerjisini tanımlar.16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.
22. İlaçların Farmasötik şekilleri.
33. İlaç Uygulama Yolları.
44. İlaçların Emilimi.
55. İlaçların Dağılımı.
66. İlaçların Biyotransformasyonu.
77. İlaçların Atılımı.
88. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.
99. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.
1010.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.
1111.Farmakogenetik, Farmakovijilans.
1212.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.
1313.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.
1414.İlaç Alerjisi.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
3
İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar.
7
Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir.
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11515
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı11717
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(105/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL FARMAKOLOJİEMA1163860Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neriman İpek SÖNMEZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hanife PEKEL
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıGenel farmakoloji ve ilaç toksisitesi konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.,2. İlaçların Farmasötik şekilleri.,3. İlaç Uygulama Yolları. ,4. İlaçların Emilimi. ,5. İlaçların Dağılımı. ,6. İlaçların Biyotransformasyonu. ,7. İlaçların Atılımı. ,8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi. ,9. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri. ,10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler. ,11.Farmakogenetik, Farmakovijilans. ,12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler. ,13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları. ,14.İlaç Alerjisi. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.12, 16, 9A, C
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.16, 19, 9A, C
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler.10, 16, 9A, C
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.16, 19, 9A, C
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 19, 9A
2.3.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini adlandırır.10, 16, 9A
3.2.İlaç alerjisini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 9A
3.3.İlaç alerjisini adlandırır.16, 9A
1. Farmakolojinin temel konularını özetleyebilecektir.10, 16, 19, 9A, C
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini özetleyebilecektir.16, 9A, C
3. İlaç alerjisi konularını özetleyebilecektir.16, 19, 9A, C
3.1. İlaç alerjisini tanımlar.16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.
22. İlaçların Farmasötik şekilleri.
33. İlaç Uygulama Yolları.
44. İlaçların Emilimi.
55. İlaçların Dağılımı.
66. İlaçların Biyotransformasyonu.
77. İlaçların Atılımı.
88. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.
99. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.
1010.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.
1111.Farmakogenetik, Farmakovijilans.
1212.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.
1313.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.
1414.İlaç Alerjisi.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
3
İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar.
7
Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir.
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 16/02/2024 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 16/02/2024 - 11:27