Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA BAKIM İLKELERİ2+026
Ders Programı Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra TAŞDELEN TUTAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin Diyaliz öncesi ,sırasındaki ve sonrasında takip ve bakımına yönelik kaliteli bir hizmet sunabilmeleri için bilgi ve becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; ölümü yaklaşan hasta bakımı ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık uygulamalarındaki temel kavramları açıklayabilecektir. 1.1 İnsan, sağlık hastalık ve çevre kavramlarını açıklar. 1.2 Etik karar verme sürecini tanımlar ve etik ilkelere uygun olan ve olmayan davranışları sıralar. 1.3 Sağlıklı iletişim ilkelerini ve iletişim yollarını sıralar. 1.4 hasta bakım sürecini eleştirel düşünme becerisiyle açıklar. 2. Türkiye de sağlık hizmetlerinin sunumunu yorumlayabilecektir. 2.1 Sağlık eğitiminin gerekliliğini açıklar. 2.2 Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesini sıralar. 2.3 Sağlık kurumlarına hasta kabul çeşitleri ve hasta kabulünde sorumlulukları sıralar. 3. Hasta güvenliğini tanımlayıp hasta güvenliğinin hedeflerini açıklayabilecektir. 3.1 Hasta güvenliğinin önemini açıklar. 3.2 Enfeksiyon kontrolü ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini özetler. 3.3 Ağrı yönetimi, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi konularını yorumlar. 3.4 Terminal dönem hasta bakımında dikkat edilecek noktaları açıklar.A, C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
14ölümü yaklaşan hasta bakımı
Kaynak
Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999.diyaliz prensipleri ve uygulaması.William.L.Henrich.3.baskı 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu