Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL FARMAKOLOJİ2+024
Ders Programı Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neriman İpek SÖNMEZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel farmakoloji ve ilaç toksisitesi konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.,2. İlaçların Farmasötik şekilleri.,3. İlaç Uygulama Yolları.,4. İlaçların Absorbsiyonu.,5. İlaçların Dağılımı.,6. İlaçların Biyotransformasyonu.,7. İlaçların Atılımı.,8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.,9. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.,10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.,11.Farmakogenetik, Farmakovijilans.,12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.,13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.,14.İlaç Alerjisi.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.1, 10, 15, 2A
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.1, 10, 2A
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler.1, 10, 2A
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.1, 10, 2A
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.1, 10, 15, 2A
2.3.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini adlandırır.1, 10, 2, 4A
3.1.İlaç alerjisini tanımlar.1, 10, 2, 3A
3.2.İlaç alerjisini ve bunların mekanizmalarını açıklar.1, 10, 2, 3A
3.3.İlaç alerjisini adlandırır.1, 10, 2, 3, 4A
1. Farmakolojinin temel konularını özetleyebilecektir.1, 10, 2, 3A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini özetleyebilecektir.1, 10, 15, 2A
3. İlaç alerjisi konularını özetleyebilecektir.1, 10, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.
22. İlaçların Farmasötik şekilleri.
33. İlaç Uygulama Yolları.
44. İlaçların Absorbsiyonu.
55. İlaçların Dağılımı.
66. İlaçların Biyotransformasyonu.
77. İlaçların Atılımı.
88. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.
99. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.
1010.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.
1111.Farmakogenetik, Farmakovijilans.
1212.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.
1313.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.
1414.İlaç Alerjisi.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu