Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FONKSİYONEL OKLÜZYON2+446
Ders Programı Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Selin GÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇiğneme sisteminin işleyişini, fizyolojisi ile dişlerle ve çevre dokularla olan ilişkisini tartışabilmek ve çiğneme sisteminin rahatsızlıklarının tedavisi için gerekli prensipleri sorgulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Temporamandibular eklem anatomisi,2.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar,3.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik),4.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut),5.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri),6.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri),7.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I,8.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II,9.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,10.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,11.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,12.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri,13.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar,14.Fonksiyonel Yol Tekniği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilecektir.1, 14, 3A
1.1.Temporomandibular eklemi tanımlar,1, 10, 2A
1.2.Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklar.1, 10, 2A
1.3.Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetler.1, 14, 9A
2.İnsan çiğneme sisteminin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkisini değerlendirir.1, 10, 2A
2.1.Bennet açısı, kondil yolu eğimi, kesici yolu eğiminin oklüzyon üzerine etkilerini tartışabilir.1, 10, 3A
2.2.Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.1, 10, 2A
3. Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını özetler.1, 13, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Temporamandibular eklem anatomisi
22.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar
33.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik)
44.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut)
55.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri)
66.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri)
77.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I
88.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II
99.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1010.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1111.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1212.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri
1313.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar
1414.Fonksiyonel Yol Tekniği
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Charles Mc Neill. Science and Practice of Occlusion Jeffery P Okeson. Management of Temporomandibular Disorders

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. İlgili alet ve malzemeleri kullanarak çeşitli diş implantları, protezler ve modeller yapar.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu