Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİADS1225600Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Salih ONARAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Eceberil ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi,İletişim Hatalarının Önlenmesi,Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri,Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini açıklar. 10, 13, 16, 9A
2. Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kalite iyileştirmede kullanılan teknikleri tanımlar. 10, 13, 16, 9A
3. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları yorumlar. 10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği‘’Tıbbi Hata’’ ve ‘’Malpraktis’’ anahtar kelimeleri ile Google’da yapılan arama sonuçlarının incelenmesi
2Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar1. kaynağın okunması
3Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri2. kaynağın okunması
4Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi1. kaynağın 84-89. sayfalarının okunması
5Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri'’Uygulama alanlarınızda iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz süreçler nelerdir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
6Tıbbi Hatalar ve Nedenleri‘’Ordersız İlaç Uygulama Kültürü’’ Örnek Olayının İncelenmesi
7Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ’Rapor Etme İşinden Olursun’’ Örnek Olayının İncelenmesi
8Hasta Güvenliği‘’Sözel İstem’’ Örnek Olayının İncelenmesi
9Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü4. kaynağın 237-311. sayfalarının okunması
10İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri’İlacın Etkisi Geçse de Kullanılır? Örnek Olayının İncelenmesi
11İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi3. kaynağın 62.-82. sayfalarının okunması
12İletişim Hatalarının Önlenmesi‘’Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimini geliştirmek için neler yapılabilir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
13Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri3. kaynağın 83-95. sayfalarının okunması
14Çalışan Güvenliği''Dikkatsizliğin Bedeli’’ Örnek Olayının İncelenmesi
Kaynak
1. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Sim Yayıncılık. 2. Çavuş MF, Gemici E. (2013). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 238-257. 3. Alcan, Z., Tekin, DE., Civil, SÖ. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, İstanbul: Nobel Yayıncılık. 4. Alcan, Z., Aksoy, A., Civil, B., Tekin, DE., Ekim, R., Civil, SÖ., Doğar, T., Çakar, V. (2010). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİADS1225600Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Salih ONARAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Eceberil ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi,İletişim Hatalarının Önlenmesi,Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri,Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini açıklar. 10, 13, 16, 9A
2. Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kalite iyileştirmede kullanılan teknikleri tanımlar. 10, 13, 16, 9A
3. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları yorumlar. 10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği‘’Tıbbi Hata’’ ve ‘’Malpraktis’’ anahtar kelimeleri ile Google’da yapılan arama sonuçlarının incelenmesi
2Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar1. kaynağın okunması
3Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri2. kaynağın okunması
4Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi1. kaynağın 84-89. sayfalarının okunması
5Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri'’Uygulama alanlarınızda iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz süreçler nelerdir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
6Tıbbi Hatalar ve Nedenleri‘’Ordersız İlaç Uygulama Kültürü’’ Örnek Olayının İncelenmesi
7Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ’Rapor Etme İşinden Olursun’’ Örnek Olayının İncelenmesi
8Hasta Güvenliği‘’Sözel İstem’’ Örnek Olayının İncelenmesi
9Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü4. kaynağın 237-311. sayfalarının okunması
10İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri’İlacın Etkisi Geçse de Kullanılır? Örnek Olayının İncelenmesi
11İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi3. kaynağın 62.-82. sayfalarının okunması
12İletişim Hatalarının Önlenmesi‘’Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimini geliştirmek için neler yapılabilir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
13Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri3. kaynağın 83-95. sayfalarının okunması
14Çalışan Güvenliği''Dikkatsizliğin Bedeli’’ Örnek Olayının İncelenmesi
Kaynak
1. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Sim Yayıncılık. 2. Çavuş MF, Gemici E. (2013). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 238-257. 3. Alcan, Z., Tekin, DE., Civil, SÖ. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, İstanbul: Nobel Yayıncılık. 4. Alcan, Z., Aksoy, A., Civil, B., Tekin, DE., Ekim, R., Civil, SÖ., Doğar, T., Çakar, V. (2010). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:29Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:30