Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEK ETİĞİADS1124600Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukukla ilgili temel kavramlar ,Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleri,Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...,Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki ,Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları ,Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,Kriz yönetimi,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikaları,Sağlık kültürü,İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 16, 9A
2. Etik sorunları açıklar. 16, 9A
3. Hukuki sorumlulukları açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hukukla ilgili temel kavramlar Ön Okuma
2Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleriÖn Okuma
3Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...Ön Okuma
4Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki Ön Okuma
5Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerÖn Okuma
6Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumluluklarıÖn Okuma
7Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları Ön Okuma
8Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemiÖn Okuma
9Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğiÖn Okuma
10Kriz yönetimiÖn Okuma
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖn Okuma
12Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikalarıÖn Okuma
13Sağlık kültürüÖn Okuma
14İletişim becerileriÖn Okuma
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme326
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(54/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEK ETİĞİADS1124600Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukukla ilgili temel kavramlar ,Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleri,Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...,Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki ,Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları ,Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,Kriz yönetimi,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikaları,Sağlık kültürü,İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 16, 9A
2. Etik sorunları açıklar. 16, 9A
3. Hukuki sorumlulukları açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hukukla ilgili temel kavramlar Ön Okuma
2Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleriÖn Okuma
3Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...Ön Okuma
4Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki Ön Okuma
5Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerÖn Okuma
6Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumluluklarıÖn Okuma
7Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları Ön Okuma
8Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemiÖn Okuma
9Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğiÖn Okuma
10Kriz yönetimiÖn Okuma
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖn Okuma
12Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikalarıÖn Okuma
13Sağlık kültürüÖn Okuma
14İletişim becerileriÖn Okuma
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:29Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:30