Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERTLT2278200Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sibel ÖZALP
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıÖğrencilere moleküler biyoloji tekniklerinin ana prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakış,Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kuralları,Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforez,DNA İzolasyonu ve analizi,RNA izolasyonu ve analizi,Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılması,Gen sekanslama,Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması,Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleri,Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemler,Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleri,Spektroskopik teknikler,Hücre kültürü,Mikroskopik yöntemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Moleküler biyolojik yöntemlerin kullanım sebeplerini anlatır.12, 13, 16, 9A
2. Moleküler biyolojik yöntemlerin neler olduğunu ve hangi aşamalarla kullanılacağını açıklar.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakışÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
2Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kurallarıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
3Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforezÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
4DNA İzolasyonu ve analiziÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
5RNA izolasyonu ve analiziÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
6Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılmasıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
7Gen sekanslamaÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
8Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılmasıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
9Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleriÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
10Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemlerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
11Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleriÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
12Spektroskopik tekniklerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
13Hücre kültürüÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
14Mikroskopik yöntemlerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Molecular Biology Techniques: An Intensive Laboratory Course (Walt Ream, Katharine G. Field), 1999. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Prof.Dr. Güler Temizkan, Prof.Dr.Nazlı Arda, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
PY3. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
PY4. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
6
PY6. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
7
PY7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
X
8
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
9
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
10
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11
PY11. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
X
12
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
13
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4416
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERTLT2278200Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sibel ÖZALP
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıÖğrencilere moleküler biyoloji tekniklerinin ana prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakış,Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kuralları,Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforez,DNA İzolasyonu ve analizi,RNA izolasyonu ve analizi,Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılması,Gen sekanslama,Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılması,Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleri,Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemler,Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleri,Spektroskopik teknikler,Hücre kültürü,Mikroskopik yöntemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Moleküler biyolojik yöntemlerin kullanım sebeplerini anlatır.12, 13, 16, 9A
2. Moleküler biyolojik yöntemlerin neler olduğunu ve hangi aşamalarla kullanılacağını açıklar.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler: Genel bakışÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
2Genel alet tanıtımı ve laboratuvar kurallarıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
3Homojenizasyon yöntemleri, kromatografi, santrifüjleme ve elektroforezÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
4DNA İzolasyonu ve analiziÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
5RNA izolasyonu ve analiziÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
6Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gen çoğaltılmasıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
7Gen sekanslamaÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
8Proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılmasıÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
9Proteinlerin konsantrasyonunun belirlenmesi ve elektroforetik analizleriÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
10Nükleik asit ve protein melezlemesine dayalı yöntemlerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
11Enzimatik analizin temel ilkeleri ve enzim aktivitesi belirleme yöntemleriÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
12Spektroskopik tekniklerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
13Hücre kültürüÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
14Mikroskopik yöntemlerÖğretim elemanı tarafından verilen ders notlarından konunun çalışılması.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Molecular Biology Techniques: An Intensive Laboratory Course (Walt Ream, Katharine G. Field), 1999. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Prof.Dr. Güler Temizkan, Prof.Dr.Nazlı Arda, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
PY3. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
PY4. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
6
PY6. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
7
PY7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
X
8
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
9
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
10
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11
PY11. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
X
12
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
13
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:25