Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Derya TUĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem DİKSU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlamanın genel ilkelerini kavramak, sağlık hizmetlerine dair yansımalarını ve uygulamalarını idrak etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta Pazarlama hakkında genel bilgiler, Pazarlamanın önemi, tarihsel gelişimi,2. Hafta Hizmetlerin özellikleri, Hizmet sektörünün gelişimi, Sağlık hizmetleri,3. Hafta Ürün ve Ürün Geliştirme,4. Hafta Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri,5. Hafta Pazarlama İletişimi (Tutundurma),6. Hafta Dağıtım Kanalları ve Diğer Pazarlama Bileşenleri,7. Hafta Vize ( Ara Sınav),8. Hafta Tüketici Davranışları,9. Hafta Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma,10. Hafta Stratejik Pazarlama Planlaması,11. Hafta Marka Yönetimi,12. Hafta Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar: İlişkisel Pazarlama ve Nöropazarlama,13. Hafta Pazarlama Etiği ve Yeşil Pazarlama,14. Hafta Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Pazarlama hakkında temel bilgileri özetleyebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.Sağlık hizmetleri ve pazarlamasını anlatabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta Pazarlama hakkında genel bilgiler, Pazarlamanın önemi, tarihsel gelişimi Ders notu okuma
2 2. Hafta Hizmetlerin özellikleri, Hizmet sektörünün gelişimi, Sağlık hizmetleri Ders notu okuma
3 3. Hafta Ürün ve Ürün Geliştirme Ders notu okuma
4 4. Hafta Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri Ders notu okuma
5 5. Hafta Pazarlama İletişimi (Tutundurma) Ders notu okuma
6 6. Hafta Dağıtım Kanalları ve Diğer Pazarlama Bileşenleri Ders notu okuma
7 7. Hafta Vize ( Ara Sınav) Ders notu okuma
8 8. Hafta Tüketici Davranışları Ders notu okuma
9 9. Hafta Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma Ders notu okuma
10 10. Hafta Stratejik Pazarlama Planlaması Ders notu okuma
11 11. Hafta Marka Yönetimi Ders notu okuma
12 12. Hafta Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar: İlişkisel Pazarlama ve Nöropazarlama Ders notu okuma
13 13. Hafta Pazarlama Etiği ve Yeşil Pazarlama Ders notu okuma
14 14. Hafta Genel Tekrar Ders notu okuma
Kaynaklar
Öğretim görevlisinin ders notları
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama - Prof.Dilaver Tengilimoğlu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu