Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ DOKÜM. VE SEKREKTERLİKTE MESLEKİ İNG. 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. İPEK TAMARA ÇETİNER ÖZTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Barış GÜNAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili mesleki İngilizcenin temel kavramlarını ele almak, bu alanda öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek, yazma ve konuşma becerilerine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Introduction,2. Basic Medical Terminology,3. Basic Medical Terminology,4. Basic Medical Terminology,4. Basic Medical Terminology,5. Hospital Management Terminology,6. Hospital Management Terminology,7. Public Health Terminology,8. Public Health Terminology,9. Medical Record Documentation,10. Medical Record Documentation,11. Medical Record Documentation,12. Medical Record Documentation,13-14. Relevant article reading and discussion; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Kullanılan İngilizce terimleri tanır. 1, 10, 2 A
1.2. Kullanılan temel kavramları tanır. 1, 10, 3 A
1.3. Alanı ile ilgili İngilizce terminolojiyi çalışma hayatında ve akademik çalışmalarda kullanır. 1, 10, 3 A
2. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında İngilizce literatürü takip edebilecektir. 1, 10, 15, 2 A
2.1. İngilizce yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 10, 3 A
2.2. Kendini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade edebilir. 1, 10, 2 A
2.3. Alanındaki trendleri İngilizce olarak değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A
3. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sektördeki paydaşlarla İngilizce iletişim kurabilecektir. 1, 10, 2 A
3.1. Alanındaki İngilizce kavramları iş hayatına uyarlar. 1, 10, 2 A
3.2. Alanındaki başarı, deneyim ve sorunları ilgili sektörlerle İngilizce olarak tartışır. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Alanında uluslararası toplantılarda kendini İngilizce olarak ifade eder. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Introduction
2 2. Basic Medical Terminology
3 3. Basic Medical Terminology
4 4. Basic Medical Terminology
5 4. Basic Medical Terminology
6 5. Hospital Management Terminology
7 6. Hospital Management Terminology
8 7. Public Health Terminology
9 8. Public Health Terminology
10 9. Medical Record Documentation
11 10. Medical Record Documentation
12 11. Medical Record Documentation
13 12. Medical Record Documentation
14 13-14. Relevant article reading and discussion
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 4 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu