Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖZ HASTALIKLARI I 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Göz hastalıkları 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Cafer TANRIVERDİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Göz hastalıkları hakkında genel bilgi
Dersin İçeriği Bu ders; Genel anatomi,Göz Hastalıklarına giriş,Konjoktiva Hastalıkları,Kapak Anatomisi ve Hastalıkları,Kapak Hastalıkları Tedavisi,Kuru Göz Hastalığı,Kuru Göz Hastalığı Tedavisi,Kontakt Lensler ve komplikasyonları,Kornea anatomisi ve kornea hastalıkları,Kornea Hastalıkları Tedavisi,Glokom Hastalığı,Glokom Hastalığının tedavisi,Göz Hastalıklarında kullanılan Tanı yöntemleri,Göz Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Konjoktiva hastalıklarını açıklayabilecektir. 2. Kapak anatomisi ve hastalıklarını, kuru göz hastalığını ve tedavilerini açıklayabilecektir. 2.1. Kontakt lensler ve komplikasyonlarını açıklayabilecektir. 3. Kornea anatomisi ve kornea hastalıkları, glokom hastalığını ve tedavilerini açıklayabilecektir. 4. Göz hastalıklarında Kullanılan Tanı yöntemlerini ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecektir. 1, 2 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel anatomi
2 Göz Hastalıklarına giriş
3 Konjoktiva Hastalıkları
4 Kapak Anatomisi ve Hastalıkları
5 Kapak Hastalıkları Tedavisi
6 Kuru Göz Hastalığı
7 Kuru Göz Hastalığı Tedavisi
8 Kontakt Lensler ve komplikasyonları
9 Kornea anatomisi ve kornea hastalıkları
10 Kornea Hastalıkları Tedavisi
11 Glokom Hastalığı
12 Glokom Hastalığının tedavisi
13 Göz Hastalıklarında kullanılan Tanı yöntemleri
14 Göz Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Kaynak
Öğretim Üyesi tarafından öğrencilere verilecek ders notları
Yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu