Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEKTÖREL UYGULAMA II 0+16 8 12,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1.Mesai saatlerine, iş yeri çalışma kural ve prensiplerine uyması gerektiğini saptayabilirler. 2.Optik lens cinslerini açıklayabilecektir. 2.1.Optik lenslerin fokometre ölçümleri açıklar. 2.3.Pupilla mesafesi ve ölçümlerini açıklar. 3.Optik mağaza içerisinde optik malzemelerin yerleşimi sıralayabilecektir. 3.1.Optik lenslerin özelliklerine göre yerleşimi ve siparişini tanır. 3.2.Çerçeve cinsleri ve kalite özellikleri tanır. 4.Gözlük reçetesi ve adisyonu saptayabilecektir. 4.1.Gözlük reçetesi transpozesini açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders; Getting to know the optical shop,Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma,Optik provizyon sisteminin kullanımını go¨zlemlemek ve kullanmak,Go¨zlu¨k cam-c¸erc¸eve hak sorgulaması yapmak, rec¸etelerin sisteme kaydedilmesi is¸lemlerini yapmak,C¸erc¸eveleri marka ve modellerine go¨re tanıma ve satıs¸ as¸amasını go¨zlemleyerek satıs¸ yapmak,Rec¸ete analizi yaparak go¨zlu¨k cam c¸erc¸eve satıs¸ı yapmak,Rec¸ete kayıt defterine gelen rec¸eteleri kaydetmek,Kontak lens satıs¸ as¸amasını go¨zlemlemek ve satıs¸ yapmak,Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak,Optik lens siparis¸ prosedu¨ru¨nu¨ o¨gˆrenmek ve siparis¸ vermek,C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek I,C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek II,Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak,Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Optik mağazayı tanıyarak yapılması gereken işlemleri öğrenmek.Kullanılan makine ve malzemeleri tanımak 14, 4 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Getting to know the optical shop yok
2 Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma yok
3 Optik provizyon sisteminin kullanımını go¨zlemlemek ve kullanmak yok
4 Go¨zlu¨k cam-c¸erc¸eve hak sorgulaması yapmak, rec¸etelerin sisteme kaydedilmesi is¸lemlerini yapmak yok
5 C¸erc¸eveleri marka ve modellerine go¨re tanıma ve satıs¸ as¸amasını go¨zlemleyerek satıs¸ yapmak yok
6 Rec¸ete analizi yaparak go¨zlu¨k cam c¸erc¸eve satıs¸ı yapmak yok
7 Rec¸ete kayıt defterine gelen rec¸eteleri kaydetmek yok
8 Kontak lens satıs¸ as¸amasını go¨zlemlemek ve satıs¸ yapmak yok
9 Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak yok
10 Optik lens siparis¸ prosedu¨ru¨nu¨ o¨gˆrenmek ve siparis¸ vermek yok
11 C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek I yok
12 C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek II yok
13 Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak yok
14 Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak II yok
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu