Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar,Kümeler,Bölme İşlemi ve Tam Bölünebilme Kuralları,En Büyük Ortak Bölen (EBOB) ve En Küçük Ortak Bölen (EKOK),Rasyonel Sayılar ve Sayı Sistemleri,Üslü Sayılar,Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma,Oran-Orantı,Denklem Çözme,Sayı Problemleri,Kesir Problemleri,Yaş Problemleri,Kar Zarar Problemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel matematik tekniklerini kullanır. 1, 15, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar İlgili Ders notları
2 Kümeler İlgili Ders notları
3 Bölme İşlemi ve Tam Bölünebilme Kuralları İlgili Ders notları
4 En Büyük Ortak Bölen (EBOB) ve En Küçük Ortak Bölen (EKOK) İlgili Ders notları
5 Rasyonel Sayılar ve Sayı Sistemleri İlgili Ders notları
6 Üslü Sayılar İlgili Ders notları
7 Köklü Sayılar İlgili Ders notları
8 Çarpanlara Ayırma İlgili Ders notları
9 Oran-Orantı İlgili Ders notları
10 Denklem Çözme İlgili Ders notları
11 Sayı Problemleri İlgili Ders notları
12 Kesir Problemleri İlgili Ders notları
13 Yaş Problemleri İlgili Ders notları
14 Kar Zarar Problemleri İlgili Ders notları
Kaynak
Ders Notları
İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik, Ergün Eroğlu, Dora Yayıncılık, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu