Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Bilgi Teknolojileri ve Araçları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Araştırma Konularını Seçme,2. Araştırma Konularını Seçme,3. Kaynak Araştırması Yapma,4. Kaynak Araştırması Yapma,5. Kaynak Araştırması Yapma,6. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,7. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,8. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,9. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,10. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,11. Sunuma Hazırlık Yapma,12. Sunuma Hazırlık Yapma,13. Sunumu Yapma,14. Sunumu Yapma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1. Araştırmanın temel kavramlarını anlatır. 1, 12, 14, 3 A, C
1.2. Araştırmanın gereğini ve önemini sıralar. 1, 12, 14, 3 A, C
1.3. Araştırma konusu ile ilgili problemleri belirler. 1, 12, 14, 3 A, C
2.2. Araştırmanın amacını ifade eder. 1, 12, 14, 3 A, C
2.3. Araştırmanın sınırlarını belirler. 1, 12, 14, 3 A, C
2.4. Araştırmanın dayandığı varsayımları açıklar. 1, 12, 14, 3 A, C
3.2. Analiz sonuçlarını rapor eder. 1, 12, 14, 3 A, C
4.1. Araştırmayı özetleme teknikleriyle açıklar. 1, 12, 14, 3 A, C
1. Bilimsel araştırma konusu tanımlayabilecektir. 1, 12, 14, 3 A, C
2. Bilimsel kaynak araştırması rapor edebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, C
2.1. Kaynakları belirler. 1, 12, 14, 3 A, C
3. Araştırma bulgularını ifade edebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, C
3.1. Araştırma bulgularını bilimsel yöntemlerle açıklar. 1, 12, 14, 3 A, C
4. Araştırma sonuçlarını rapor edebilecektir. 1, 12, 14, 3 A, C
4.2. Araştırmayı yazma teknikleriyle rapor eder. 1, 12, 14, 3 A, C
4.3. Araştırma sonuçlarını özetler. 1, 12, 14, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Araştırma Konularını Seçme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
2 2. Araştırma Konularını Seçme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
3 3. Kaynak Araştırması Yapma Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
4 4. Kaynak Araştırması Yapma Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
5 5. Kaynak Araştırması Yapma Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
6 6. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
7 7. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
8 8. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
9 9. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
10 10. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
11 11. Sunuma Hazırlık Yapma Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
12 12. Sunuma Hazırlık Yapma Sunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
13 13. Sunumu Yapma Araştırma konusunun, literatür ve örnekler üzerindeki durumunun sebep-sonuç illişkisi kurularak hazırlanmış olması gerekmektedir.
14 14. Sunumu Yapma Araştırma konusunun, literatür ve örnekler üzerindeki durumunun sebep-sonuç illişkisi kurularak hazırlanmış olması gerekmektedir.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Meslek Yüksek Okulları için, Prof. Dr. Zeki Kaya; Yard.Doç. Dr. Mehmet Şahin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu