Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEKAN TASARIMINDA IŞIK VE RENK TEORİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ozan KAYIKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; 1 - Dersin amacı, kapsamı ve işleniş biçimi,genel renk bilgisi 2 - Işık-renk ilişkisi, ışık dalga boyları, ana-ara-kontrast renkler, renk sistemleri, rengin fiziksel ve psikolojik etkileri. 3- Rengin değeri, metamerik etki, renk tanımlamaları, kültür-renk ilişkisi, rengin sembolik anlamları 4- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 1: nuetral-monokromatik renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi 5- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 2:kontrast-analog-renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi; renk kullanımı ile mekansal algının değiştirilmesi 6- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 2:kontrast-analog-renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi; renk kullanımı ile mekansal algının değiştirilmesi 7- Sınıf içi uygulama : Konut iç mekan örneği üzerinde renk planlamasıteknik:suluboya 8- İç mekan tasarım öğeleri olarak renk ve ışık, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar açısından ışık, ışık rengi yüzey rengi arasındaki ilişkinin örnekler üzerinden anlatımı; iç mekan tasarımında amaçlanan atmosferin, ışık efekti ile yaratılması, örnekler üzerinden değerlendirmeler. 9- İç mekan yüzey ve donatılarında ışık-renk-form-doku ilişkisinin mekan algısına etkisi, örnekler üzerinden değerlendirmeler. 10- sınıf içi uygulama: ışık-renk-doku atmosfer 11- sınıf içi uygulama: tartışma ve değerlendirmeler 12- İç mekan tasarımında tekstil ürünlerinin kullanımı, seçim kriterleri, örneklerin incelenmesi 13- Final Projesi : konut iç mekan tasarımında renk planlaması 14- Final Projesi : konut iç mekan tasarımında renk planlaması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1 - Dersin amacı, kapsamı ve işleniş biçimi,genel renk bilgisi 2 - Işık-renk ilişkisi, ışık dalga boyları, ana-ara-kontrast renkler, renk sistemleri, rengin fiziksel ve psikolojik etkileri. 3- Rengin değeri, metamerik etki, renk tanımlamaları, kültür-renk ilişkisi, rengin sembolik anlamları 4- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 1: nuetral-monokromatik renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi 5- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 2:kontrast-analog-renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi; renk kullanımı ile mekansal algının değiştirilmesi 6- İç mekan tasarımında renk planlama teknikleri 2:kontrast-analog-renk planlamalarının örnekler üzerinden analizi; renk kullanımı ile mekansal algının değiştirilmesi 7- Sınıf içi uygulama : Konut iç mekan örneği üzerinde renk planlamasıteknik:suluboya 8- İç mekan tasarım öğeleri olarak renk ve ışık, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar açısından ışık, ışık rengi yüzey rengi arasındaki ilişkinin örnekler üzerinden anlatımı; iç mekan tasarımında amaçlanan atmosferin, ışık efekti ile yaratılması, örnekler üzerinden değerlendirmeler. 9- İç mekan yüzey ve donatılarında ışık-renk-form-doku ilişkisinin mekan algısına etkisi, örnekler üzerinden değerlendirmeler. 10- sınıf içi uygulama: ışık-renk-doku atmosfer 11- sınıf içi uygulama: tartışma ve değerlendirmeler 12- İç mekan tasarımında tekstil ürünlerinin kullanımı, seçim kriterleri, örneklerin incelenmesi 13- Final Projesi : konut iç mekan tasarımında renk planlaması 14- Final Projesi : konut iç mekan tasarımında renk planlaması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu