Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL TASARIM EĞİTİMİ II 2+2 3 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU, Öğr.Gör. Nilay SAYRAV
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; Tasarım ile ilgili temel kavramlar; ,Tasarım elemanları; nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim;, Tasarım elemanları; biçim-şekil;, Görsel iletişim ve görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları, yakınlık, benzerlik, ayırıcı nitelik (simetri), saydamlık; ,Şekilzemin anlatımları, derinlik (örtme ve saydamlık), çizgisellik, etkili çevre, şekil-zemin ilişkileri, Tasarım elemanları; ölçü, oran, aralık ; ,Tasarım elemanları; doku;, Tasarım elemanları; renk, değer konularının işlenmesi; sıcak, soğuk renkler, bütünleyici renk çiftleri; ,Tasarım elemanları; hareket/statiklik/dinamizm, ışık, gölge;, Tasarım ilkeleri; tekrar, armoni, kontrast; ,Tasarım ilkeleri; hiyerarşi;,Tasarım ilkeleri; birlik, denge, egemenlik;, Tasarım ilkeleri: tekrar, çeşitlilik, yön, uyum, vurgu, zıtlık, baskınlık, simetri/asimetri/denge, birim/bütün, doku, organizasyon, kompozisyon, figür-zemin ilişkisi, hiyerarşi ,Tasarım eleman ve ilkeleri ile ilgili saha çalışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bu ders; Tasarım ile ilgili temel kavramlar; ,Tasarım elemanları; nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim;, Tasarım elemanları; biçim-şekil;, Görsel iletişim ve görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları, yakınlık, benzerlik, ayırıcı nitelik (simetri), saydamlık; ,Şekilzemin anlatımları, derinlik (örtme ve saydamlık), çizgisellik, etkili çevre, şekil-zemin ilişkileri, Tasarım elemanları; ölçü, oran, aralık ; ,Tasarım elemanları; doku;, Tasarım elemanları; renk, değer konularının işlenmesi; sıcak, soğuk renkler, bütünleyici renk çiftleri; ,Tasarım elemanları; hareket/statiklik/dinamizm, ışık, gölge;, Tasarım ilkeleri; tekrar, armoni, kontrast; ,Tasarım ilkeleri; hiyerarşi;,Tasarım ilkeleri; birlik, denge, egemenlik;, Tasarım ilkeleri: tekrar, çeşitlilik, yön, uyum, vurgu, zıtlık, baskınlık, simetri/asimetri/denge, birim/bütün, doku, organizasyon, kompozisyon, figür-zemin ilişkisi, hiyerarşi ,Tasarım eleman ve ilkeleri ile ilgili saha çalışması; konularını içermektedir.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Bu ders; Tasarım ile ilgili temel kavramlar; ,Tasarım elemanları; nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim;, Tasarım elemanları; biçim-şekil;, Görsel iletişim ve görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları, yakınlık, benzerlik, ayırıcı nitelik (simetri), saydamlık; ,Şekilzemin anlatımları, derinlik (örtme ve saydamlık), çizgisellik, etkili çevre, şekil-zemin ilişkileri, Tasarım elemanları; ölçü, oran, aralık ; ,Tasarım elemanları; doku;, Tasarım elemanları; renk, değer konularının işlenmesi; sıcak, soğuk renkler, bütünleyici renk çiftleri; ,Tasarım elemanları; hareket/statiklik/dinamizm, ışık, gölge;, Tasarım ilkeleri; tekrar, armoni, kontrast; ,Tasarım ilkeleri; hiyerarşi;,Tasarım ilkeleri; birlik, denge, egemenlik;, Tasarım ilkeleri: tekrar, çeşitlilik, yön, uyum, vurgu, zıtlık, baskınlık, simetri/asimetri/denge, birim/bütün, doku, organizasyon, kompozisyon, figür-zemin ilişkisi, hiyerarşi ,Tasarım eleman ve ilkeleri ile ilgili saha çalışması; konularını içermektedir.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu