Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEK ETİĞİ2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hukukla ilgili temel kavramlar ,2. Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleri,3. Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...,4. Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki ,5. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,6. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,7. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları ,8. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,9. Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,10. Kriz yönetimi,11. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,12. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikaları,13. Sağlık kültürü,14. İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını özetleyebilecektir. 1.1.Etiğin temel kavramlarını tanımlar. 1.2. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 1, 12, 2, 3A
2. Etik sorunları özetleyebilecektir. 2.1. Etik sorunları tanımlar. 2.2. Etik sorunları açıklar. 2.3. Etik sorunları sıralar.1, 2, 8A
3. Hukuki sorumlulukları özetleyebilecektir. 3.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar. 3.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar. 3.3. Hukuki sorumlulukları sıralar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hukukla ilgili temel kavramlar Ders Notları
22. Sağlık hukukuna giriş, Sağlık meslekleri etiği ve ilkeleriDers Notları
33. Sağlık personelinin vazife ve yükümlülükleri, Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar-Cezai sorumluluklar...Ders Notları
44. Sağlık çalışanı ve hasta arasındaki ilişki Ders Notları
55. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerDers Notları
66. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumluluklarıDers Notları
77. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler, evrensel deontoloji kuralları Ders Notları
88. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemiDers Notları
99. Hasta hakları yönetmeliği, Hasta ve çalışan hakları ve güvenliğiDers Notları
1010. Kriz yönetimiDers Notları
1111. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriDers Notları
1212. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması-Sağlık politikalarıDers Notları
1313. Sağlık kültürüDers Notları
1414. İletişim becerileriDers Notları
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu