Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK NEFROLOJİSİ VE DİYALİZ-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Selda Selimoğlu Namoğlu
Dersin AmacıÇocuklarda genitoüriner sistem anatomi ve fizyolojilerine ilişkin farklar çerçevesinde, çocuk nefrolojik problemlerinin tanı, tedavi, diyaliz uygulamaları ve bakım basamakları konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmeler,Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme,Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisi,Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileri,Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi,Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuklarda genitoüriner sisteme ilişkin anatomik ve fizyolojik farklılıkları tanımayabilecek.9A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkları tanımlayabilecek 16, 9A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkların tedavi yöntemlerini tanımlayabilecek.16, 9A, G
Çocuklarda diyaliz uygulamasının farklılıklarına göre diyaliz uygulamasını yapabilecek.17, 4A
Çocuk hasta ve ailesinin eğitimine destek olabilecek.13, 16, 9A
Kronik Hastalığı olan çocuğun yaşadıkları güçlükleri sıralayabilecek10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmelerbirinci kaynağın incelenmesi
2Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme3. Kaynağın incelenmesi
3Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisiüçüncü kaynağın incelenmesi
4Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımlarıüçüncü kaynağın incelenmesi
5Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımlarıvaka analizi çalışma
6Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımlarıvaka analizi çalışma
7Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımlarıikinci kaynağın incelenmesi
8Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımlarıörnek olay çözümleme
9Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımlarıörnek olay çözümleme
10Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileriüçüncü kaynağın incelenmesi
11Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi
12Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz)
13Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi)
14Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli)
Kaynak
Düşünsel R, Baştuğ F; Çocuk Nefroloji El Kitabı Klinik Pratik Yaklaşımlar,2018 Fine RN, Tejani A. Dialysis in infants and children. Handbook of Dialysis. Daugirdas JT, Ing TS (eds). Little, Brown and Company, Boston 1994: 553- 568. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler7856
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(121/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK NEFROLOJİSİ VE DİYALİZ-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Selda Selimoğlu Namoğlu
Dersin AmacıÇocuklarda genitoüriner sistem anatomi ve fizyolojilerine ilişkin farklar çerçevesinde, çocuk nefrolojik problemlerinin tanı, tedavi, diyaliz uygulamaları ve bakım basamakları konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmeler,Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme,Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisi,Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileri,Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi,Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuklarda genitoüriner sisteme ilişkin anatomik ve fizyolojik farklılıkları tanımayabilecek.9A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkları tanımlayabilecek 16, 9A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkların tedavi yöntemlerini tanımlayabilecek.16, 9A, G
Çocuklarda diyaliz uygulamasının farklılıklarına göre diyaliz uygulamasını yapabilecek.17, 4A
Çocuk hasta ve ailesinin eğitimine destek olabilecek.13, 16, 9A
Kronik Hastalığı olan çocuğun yaşadıkları güçlükleri sıralayabilecek10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmelerbirinci kaynağın incelenmesi
2Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme3. Kaynağın incelenmesi
3Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisiüçüncü kaynağın incelenmesi
4Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımlarıüçüncü kaynağın incelenmesi
5Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımlarıvaka analizi çalışma
6Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımlarıvaka analizi çalışma
7Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımlarıikinci kaynağın incelenmesi
8Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımlarıörnek olay çözümleme
9Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımlarıörnek olay çözümleme
10Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileriüçüncü kaynağın incelenmesi
11Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi
12Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz)
13Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi)
14Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli)
Kaynak
Düşünsel R, Baştuğ F; Çocuk Nefroloji El Kitabı Klinik Pratik Yaklaşımlar,2018 Fine RN, Tejani A. Dialysis in infants and children. Handbook of Dialysis. Daugirdas JT, Ing TS (eds). Little, Brown and Company, Boston 1994: 553- 568. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:29Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33